Pátek, 2. prosince 2022

Obaláři nesouhlasí s návrhem zákona o odpadech

1. dubna 2009
Obaláři nesouhlasí s návrhem zákona o odpadech

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí,  Obalová Asociace SYBA a Potravinářská komora České republiky zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o odpadech, který na začátku března předložilo Ministerstvo životního prostředí veřejnosti k připomínkám.

Návrh zákona měl být zásadní změnou v oblasti odpadového hospodářství, seriózní transpozicí rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.  Podnikům dotčeným tímto zákonem ulehčením a zjednodušením nakládání s odpady.Taková byla očekávání.

Ministerstvo  však předložilo naprosto nekoncepční návrh, který situaci v odpadovém hospodářství spíše zhorší a který zcela nerespektuje dosavadní připomínky odborných svazů, asociací a sdružení.

Vlastní text zákona nebyl při jeho přípravě dostatečně a řádně projednán s odbornou dotčenou veřejností. Návrh postrádá kvalitní a hodnověrné vypracování povinné části hodnocení analýzy dopadů tzv. RIA.

Největším nedostatkem navrhovaného zákona je však to, že nereflektuje na nebezpečnou krizovou situaci vzniklou na trhu s vytříděnými komoditami, a záměrně opomíjí fakt, že směrnice připouští v hierarchii nakládání s odpady tzv. jiné využití neboli spalování odpadů.

I přes stávající krizovou situaci v nakládání s vytříděnými odpady návrh zákona nařizuje další zajištění a zvýšení recyklace a počtu komodit třídění bez ohledu na jejich  minimální vliv ve výsledku třídění a  naopak enormní zvýšení celkových nákladů s tím spojených.

K tomuto zákonu  zcela chybí vypracování Koncepce odpadového hospodářství ČR, která by byla v souladu s legislativou ES a vycházela by z podmínek našeho státu.

Návrh zákona je ve své podstatě pouhým opětovným oprášeným předložením již jednou zcela odmítnuté novely stávajícího zákona o odpadech.

Je návrhem,  který všem přinese pouhé zvýšení nákladů a zdražení služeb bez patřičného třídícího a recyklačního efektu.

Předložený návrh zákona a jeho způsob projednávání je pro naši podnikatelskou sféru nepřijatelný.

Vyzýváme proto ministra životního prostředí, aby stáhl tento návrh z projednávání a přistoupil pouze k dílčí novele stávající právní úpravy, která bude implementovat pouze v míře nezbytné požadavky nové evropské legislativy.

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí, Potravinářská komora České republiky a Obalová asociace SYBA se zároveň připojují ke stanovisku obcí a krajů a Hospodářské komory.

Bc. Jan Bláha

tajemník  ČPSOŽP/CICPEN

www.cicpen.cz

Ing. Dana Večeřová
tisková mluvčí PK
www.foodnet.cz

Ing. Vlado Volek
tajemníka asociace SYBA
www.syba.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů