Pátek, 9. prosince 2022

Když platí investice do úspor dodavatel

O Národním divadle se v poslední době hodně mluví. Překvapivě v souvislosti s velkými úsporami, především energie, a u nás zatím málo využívanou metodou financování projektu, známou pod zkratkou EPC.
27. května 2009
Když platí investice do úspor dodavatel
Duší celého projektu je zástupce provozně-technického ředitele Národního divadla Ing. Miroslav Růžička. Projekt se začal rodit už v roce 2003 a jeho příprava trvala až do roku 2006. Teprve poté mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele, uzavřena smlouva a v roce 2007 probíhalo plnění tzv. předběžného závazku, jímž se rozumí realizace vlastních úsporných opatření. Loňský rok byl tudíž prvním, za který je možné hodnotit výsledky. A ty jsou víc než dobré.

VĚTŠÍ ÚSPORA, NEŽ SE OČEKÁVALO

Podstatou použité metody EPC (Energy Performance Contracting) je, že veškeré investice spojené s projektem jdou na vrub dodavatele a objednatel, v tomto případě Národní divadlo, je splácí z dosažených úspor. Dodavatel Národnímu divadlu garantuje po celou dobu trvání smluvního vztahu, což je 10 let, roční úsporu nákladů na elektrickou energii něco přes čtyři miliony korun. Pokud by jí nedocílil, hradí rozdíl ze svého. Výsledná úspora za rok 2008 však byla zhruba o dva miliony vyšší; v procentech to znamenalo snížení nákladů na elektrickou energii o 33,2 procenta.

Tato tzv. nadúspora zůstala podle původní smlouvy objednateli. To ale Národní divadlo nepokládalo za optimální, protože v takovém případě není dodavatel zainteresován na zvyšování úspor. Byl proto uzavřen dodatek ke smlouvě upravující dělení této nadúspory: 70 % zůstává Národnímu divadlu, 30 procent získá dodavatel. Projekt se stále vyvíjí. Podle jiného dodatku byly na střeše provozní budovy Národního divadla instalovány fotovoltaické panely, které vyrábějí elektrickou energii. Původně se totiž měla střecha jen důkladně izolovat, aby jí neunikalo teplo. (Poznámka: Ing. Růžička upozorňuje na to, že není správné ztotožňovat fotovoltaické panely se slunečními kolektory, protože kolektory se používají pro ohřev vody, zatímco fotovoltaika přímo vyrábí elektrickou energii.)

Nyní se připravuje další, už čtvrtý dodatek smlouvy, který bude znamenat vznik druhé fotovoltaické elektrárny na střeše vedlejší Nové scény.

ŠETŘIT LZE TÉMĚŘ VŠUDE

Dalších úspor se podařilo dosáhnout u osvětlení. V garážích se používají tzv. kontroléry, známé pod zkratkou LEC. Jde o regulátory spotřeby energie, které umožňují u výbojkových a zářivkových svítidel úspory 20-35 %. Náklady přitom byly nízké - na 600 světel asi 250 tisíc korun.

Druhá etapa úsporných opatření se zaměří na interiérové osvětlení. Jde o investici v hodnotě asi dvou milionů korun, návratnost je propočtena na dva roky.

Významné úspory přináší i využívání odpadního tepla, plánuje se i úspora spotřeby vody: na výtoky sprch budou nainstalována zařízení, která sníží její spotřebu o 20-40 %.

DODAVATELE VYBÍRAT PEČLIVĚ

Na projekty financované metodou EPC se specializuje v České republice jen velmi málo firem; Ing. Růžička odhaduje, že jich nebude víc než deset. Do výběrového řízení, které vyhlásilo Národní divadlo, se jich přihlásilo pět, z toho dvě neprošly, takže nakonec vybírali jen ze tří firem. Výběrové řízení má ale v tomto případě svá specifika. Na rozdíl od jiných, kdy se na prvním nebo maximálně druhém místě hodnotitelského žebříčku ocitá cena, je v tomto případě její výše až na posledním místě, protože vše hradí dodavatel. "U nás byla na prvním místě kvalita technického řešení, na druhém výše dosažených úspor a na třetím transparentnost výpočtu úspory," řekl Ing. Růžička.

Příprava byla složitá a dlouhá, mj. bylo nutné překonat odpor památkářů, kteří původně projekt zamítli vzhledem k tomu, že se budovy Národního divadla nacházejí v centru památkové rezervace. "Byl to trochu boj, ale nakonec zvítězil zdravý rozum, na odvolání památkáři své rozhodnutí změnili. Argumentovali jsme tím, že bychom si měli vybrat - chránit budovu z 80. let, která sama o sobě památkou není, nebo životní prostředí, které se dá navrhovanými opatřeními podstatně zlepšit. Nakonec někdo, kdo měl zřejmě tyto věci v hlavě dobře srovnané, rozhodl kladně," uvedl Ing. Růžička.

ČEHO SE VYVAROVAT, CO DOPORUČIT

Protože jde o projekt opravdu velmi složitý a způsob financování metodou EPC je u nás neprobádanou oblastí, je podle Ing. Růžičky nutné především se obrnit trpělivostí. Často se objeví problémy, které u nás neřeší zákonné normy, například v oblasti financování a zaúčtování příslušných položek. Jinak je to prý projekt jako každý jiný, jde jen o to přesvědčit nadřízené nebo orgány, které rozhodují, o jeho výhodnosti. Jedním z důvodů možné nedůvěry je specifičnost zadávání veřejné zakázky.

"Když zadáváme takovouto veřejnou zakázku, nevíme, co přesně chceme, protože nemůžeme dodavateli svázat ruce něčím, co mu nadiktujeme. My chceme snížit náklady; pokud za ně má nést dodavatel garanci, pak musí mít právo říct si, které věci to budou. Má mít právo si tato opatření třeba i sám vytipovat," zdůrazňuje inženýr Růžička.

A co by doporučil obcím? Jednou z oblastí, která by se podle něho dala metodou EPC řešit, je modernizace centrálních zdrojů tepla. Obrovské možnosti úspor vidí i u veřejného osvětlení, kde by se dala použít zmíněná metoda LEC.

Fotovoltaické panely by se daly výborně instalovat na panelové domy a další objekty s plochými střechami. Častým problémem u tohoto typu zastřešení bývá špatná izolace proti zatékání. Pokud se střecha rekonstruuje, je velmi výhodné přidat i fotovoltaickou elektrárnu. Když plochá střecha splňuje kritéria pro instalaci tohoto systému, pak ji inženýr Růžička stoprocentně doporučuje.

AUTOR: JIŘINA ONDRÁČKOVÁ


Dosažené a plánované přínosy

Garantované úspory nákladů na elektrickou energii 4,138 mil. Kč

Dosažené úspory nákladů na elektrickou energii 6 193 747 Kč

Celková investice dodavatele 40 mil. Kč

Maximální roční výroba el. energie 19 000 kWh

Snížení emisí oxidu uhličitého 1023 tun

Úspora na osvětlení zatím 20-35 %

Plánovaná úspora užitkové vody: 20-40 %


Významná ocenění

Vítězný projekt EPC ND Praha: ocenění v soutěži o nejlepší realizovaný projekt metodou EPC, vyhlášené Hospodářskou komorou ČR na 15. mezinárodním odborném veletrhu Aqua - therm Praha 2008. Dodavateli byly společnosti Enesa, a. s. a EVČ, s . r. o.

Plaketa mezinárodního programu Green-Light, vyhlášeného Evropskou komisí: Ocenění energetického úsporného osvětlovacího systému, které pro Národní divadlo zpracovalo Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn).
Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů