Neděle, 27. listopadu 2022

Objev českých vědců: likvidace odpadů pomocí plazmatu

26. května 2009
Objev českých vědců: likvidace odpadů pomocí plazmatu

Pomocí plazmatu lze bezpečně a ekologicky likvidovat obtížně rozložitelné odpady. Můžeme tak zplynovat biomasu, sterilizovat vodu či připravovat objemové nanomateriály.

Tuto objevnou metodu vyvinuli vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP). Pro její unikátnost požádali o ochranu u Evropského patentového úřadu. Ústav fyziky plazmatu byl založen v roce 1959, dnes v něm pracuje přes 150 vědců.

Plazma je vedle skupenství pevného, kapalného a plynného považována za čtvrté skupenství hmoty. Její skupenství tvoří soubory ionizovaných atomů a elektronů. Podle vědců je vesmír z 99,9 procent tvořen plazmatem. Na Zemi se v přirozené formě objevuje zřídkavě, a to ve formě blesku nebo polární záře. Výzkumníci z ÚFP vyrábějí plazma uměle.Světový unikát

V březnu t. r. byl pro tento účel slavnostně uveden do provozu tokamak COMPASS. Česká republika se tak stala první zemí střední Evropy, která podobné zařízení provozuje. V tokamaku mohou vědci provádět kontrolovatelnou jadernou fúzi, při níž dochází ke spojování atomových jader. Ve větších exemplářích zmíněného tokamaku by v budoucnu mělo docházet k termojaderným reakcím spojeným s uvolňováním velkého množství energie, aniž by po reakci zbyl jaderný odpad. „Náš vědecký ústav je schopen dovést výzkum do určité fáze. Můžeme prokázat, že proces funguje. Nemůžeme však jít dále, než nám dovolí laboratorní zařízení,“ upozornil ředitel ÚFP prof. Pavel Chráska. Podle něho mají zejména zahraniční firmy zájem na postupech likvidace zbytků a různých ekologických zátěží. S těmito firmami navázal ÚFP jednání.

V České republice nenaleznete obdobné pracoviště. Tokamak postavený pro účel výzkumu vysokoteplotního plazmatu, pro plazmochemické studie a plazmové technologie v materiálovém inženýrství je unikát i v rámci celosvětové vědy.

Tokamak COMPASS daroval Akademii věd United Kingdom Atomic Energy Autority (UKAEA). Výstupy z experimentu zaměřeného na chování plazmatu se využijí při výstavbě a provozu nově budovaného termojaderného reaktoru ITER ve Francii, jehož zmenšenou kopii mají k dispozici i vědci z ÚFP.¨

http://www.inovace.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů