Úterý, 6. prosince 2022

Solární liga a její mladší sestřička Biomas-liga mají evropské geny

Výsledky 1. ročníku Biomas-ligy  budou vyhlášeny v červnu 2010
22. června 2009
Solární liga a její mladší sestřička Biomas-liga mají evropské geny
Evropská liga obnovitelné energie (EU-liga OZE) je sítí národních ligových soutěží, v nichž města a obce Evropy zápolí ve využívání jak solární energie (teplovodní i fotovoltaické zdroje), tak energie biomasy (jen jako zdroje tepla). Po oficiálním zahájení evropské ligy letos 23. dubna v Bruselu se na české úrovni start sesterské soutěže už osvědčené národní Solární ligy tentokrát zaměřené na využití energie biomasy uskutečnil 22. května v Praze na veletrhu Biostyl/EcoWorld.

Biomas-liga, jak soutěži její organizátoři z občanského sdružení Liga ekologických alternativ (LEA) zkráceně říkají, je spolu se Solární ligou (pořádanou stejným sdružením) součástí zmíněné Evropské ligy obnovitelné energie.

DVA KMOTŘI, JEDNA KMOTRA

Při slavnostním "českém výkopu" Biomas-ligy nechyběli ani její kmotři: exministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík spolu s Radimem Machů, zastupitelem z Hostětína na Uherskohradišťsku, a Pavlínou Volákovou z města Žlutice na Karlovarsku. Výběr kmotrů nebyl náhodný: Martin Bursík je známým zastáncem obnovitelných zdrojů, Hostětín koncem května figuroval na 2. místě evropského průběžného pořadí Biomas-ligy (za obcí Měňany na Berounsku), zatímco Pavlína Voláková ve Žluticích (3. místo v průběžném pořadí Biomas-ligy) sama - patrně jako jediná žena v České republice - řídí provoz obecní výtopny na biomasu zásobující město teplem a teplou vodou.

Květnový český národní vstup do Biomas-ligy byl na pražském Výstavišti doplněn diskusním kulatým stolem k aktuálním problémům obecních výtopen na biomasu a k využití obnovitelných zdrojů. Z diskuse mj. vzešel podnět uspořádat při nějakém tematicky vhodném veletrhu setkání obcí, které podobné zdroje už provozují, neboť některé živé otázky (dostatek paliva v regionech, reálnost dalších nástupnických projektů, zkušeností z provozování výtopen apod.) volají po analýze i společném postupu.

TĚŠTE SE NA INSPIRACI I ZKUŠENOSTI

Výsledky 1. ročníku Biomas-ligy sice budou vyhlášeny až v červnu 2010, nicméně řada plánovaných aktivit v jejím rámci může být přínosem pro tuzemskou udržitelnou energetiku už záhy. Celý propagačně-poradenský projekt ligy totiž počítá s výměnou zkušeností, příklady dobré praxe i dalšími organizačními a technickými podněty. Ve všech zemích se pro zástupce obcí budou pořádat studijní cesty po zajímavých instalacích, lokální i národní konference, setkání technického personálu. Osvědčené instalace by měly získat i dostatek mediálního prostoru, k dispozici budou různé informační materiály a na téma energie biomasy se má rovněž natočit film.

O konkrétních akcích vedle evropského webu www.res-league.eu bude informovat rovněž český portál www.solarniliga.cz

AUTOR: KAREL MERHAUT


Evropská liga obnovitelné energie

Veřejnost, která je v Evropské unii nakloněna využívání "ekologicky čisté energie", se od letošního jara setkává s atraktivní novinkou: Evropskou ligou obnovitelné energie (EU-liga OZE, viz www.res-league.eu), která umožňuje porovnávat vyspělost obcí a měst v uplatňování solární energetiky i energie biomasy. Iniciátory evropské ligy se staly organizace zaměřené na propagaci udržitelné energetiky v čele s francouzskou CLER (Le Comité de Liaison Energies Renouvelables), přičemž za tímto nápadem stály přínosy německé Solarbundesligy, francouzského šampionátu pro obnovitelné zdroje a české Solární ligy. Úkolem nového evropského projektu je rozšířit podobné národní zápolení o body též do Polska, Maďarska a Bulharska a nastartovat je formou "ligy šampionů" i na evropské úrovni.

Evropské ligy obnovitelné energie se může zúčastnit každé město i obec. Účast nic nestojí a je každému na dosah - jen na jedno kliknutí u počítače. Započítávají se výsledky při uplatňování energie Slunce (elektřina a teplo) a biomasy (teplo).

Při stanovení pořadí se vychází z instalovaného výkonu (nebo plochy) přepočteného na obyvatele. Existuje jedna všeobecná kategorie, v níž se vzájemně porovnávají všechna zúčastněná města a obce. Kromě toho existují tři další kategorie, které závisejí na počtu obyvatel: malá sídla (mezi 5000 a 19 999 obyvateli); střední sídla (mezi 20 000 a 99 999 obyvateli); velká sídla (více než 100 000 obyvatel).

Města a obce, které chtějí do EU-liga OZE vstoupit, se musí zaregistrovat v příslušné národní lize obnovitelných energií (u nás v Solární lize ČR nebo Biomas-lize ČR), čím se automaticky stanou i účastníky evropské ligy.

Do soutěže se nemusí města a obce hlásit samy, ale mohou je tam přihlásit také různé osoby: jednotliví občané i místní politici, ale třeba také výrobci a montážní firmy v oboru obnovitelných energií, energetické agentury, nevládní neziskové organizace apod.
Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů