Čtvrtek, 1. prosince 2022

Unikátní měření efektivity Trombeho stěny v České republice

Ojedinělý projekt měření efektivity tzv. Trombeho stěny byl v těchto dnech dokončen.
14. červenece 2009
Unikátní měření efektivity Trombeho stěny v České republice

Výsledky měření byly shrnuty v diplomové práci studentky Ing. Marie Hánové a bakalářské práci Bc. Tomáše Langhammera (Fakulta elektrotechnická - Západočeská univerzita v Plzni), kteří měření prováděli. Vedoucím diplomové práce byl Jan Škorpil, profesor na katedře elektroenergetiky a ekologie. Pro veřejnost byla vydána informační brožura, shrnující výsledky měření a obecné informace o Trombeho stěně a její uplatnění v českých klimatických podmínkách.

"V období od září 2008 do května 2009 probíhalo měření Trombeho stěny na objektu rodinného domu v Netunicích u Plzně. Cílem měření bylo zhodnocení přínosu Trombeho stěny k vytápění domu", konstatuje vedoucí projektu Václav Šváb (ENVIC, o.s.). K měření bylo celkem použito 13 čidel, z toho 12 teplotních a jedno jako snímač intenzity slunečního záření. Jedno teplotní čidlo snímalo venkovní teplotu, čtyři čidla byla umístěna v domě (u nasávacích otvorů Trombeho stěny a v přízemí a patře domu), sedm čidel snímalo teplotu na různých místech v Trombeho stěně.

"Hlavním bodem zhodnocení je konstatování, že Trombeho stěna je efektivně využitelná i v podmínkách České republiky, pokud jsou dodrženy následující podmínky: Trombeho stěna je orientována pokud možno na jih a nic ji nezastiňuje, zeď Trombeho stěny je postavena z materiálu, který dobře nebo alespoň dostatečně akumuluje teplo (cihla, beton, Porotherm, porobeton apod.), Trombeho stěna je postavena z kvalitních dobře izolujíc! ích materiálů" upozorňuje Ing. Marie Hánová.
Trombeho stěna není schopna sama o sobě vytopit dům nebo místnost, zvláště v zimním období. Je však významným pasivním přitápěcím systémem.

Měření této Trombeho stěny bude i nadále pokračovat. Je třeba zjistit, jak se bude Trombeho stěna chovat v letním období. Dále by bylo vhodné získat další data z průběhu zimy a porovnat je s výsledky ze zimy 2008/2009. Skutečně důležitým však bude měření za podmínek běžného užívání domu -- tedy až bude dům obydlen a vytápěn (objekt v Netunících u Plzně je prozatím obýván především v letních měsících). Zde budou zahrnuty nezanedbatelné vlivy regulace a vytápění.

Díky tomuto projektu si studenti vyzkoušeli jeden ze základů vědecké práce, kterým je prezentace vědeckých poznatků veřejnosti. "Velmi jsem ocenila možnost připravit ze závěrů své diplomové práce informační brožuru pro veřejnost. Málokdy si můžete vyzkoušet převést vědecké závěry do praxe", shrnuje Hánová. Vydání brožury bylo! financováno Plzeňským krajem.

Brožura se stane dalším z p! roduktů ekoporadenství v Plzeňském kraji, protože byla distribuována všem informačním centrům sítě ENVIC (www.envic.cz).

Více informací o projektu najdete zde:
http://envic-sdruzeni.cz/aktuality/aktuality-obsah/trombeho-stena-vyhodnoceni-efektivity-v-diplomove-praci.htm

 
Kontaktní osoba: Tomáš Popp
Telefon: 739 654 834
E-mail: tomas.popp@envic.cz
 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů