Pátek, 9. prosince 2022

Pozvánka na odborný seminár Bioplyn, pyrolýza a splynovanie

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva  FCHPT STU Bratislava Vás pozýva na odborný seminár
8. červenece 2009
Pozvánka na odborný seminár Bioplyn, pyrolýza a splynovanie

„Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie“, usporiadaný v rámci projektu SK0023 „Vytvorenie centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“. Projekt je podporovaný z Finačného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Bližšie informácie o projekte SK0023 na stránke: http://kchbi.chtf.stuba.sk/cevoze.

Program seminára, konaného 1.9.2009:

9,00 – 10,00 Prezentácia

10,00 – 10,10 Otvorenie seminára

10,10 – 10,50

1. Produkcia bioplynu z biomasy (anaeróbne procesy, substráty používané na produkciu bioplynu, reaktorové technológie)

Prednášajúci: Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., FCHPT STU

10,50 – 11,30

2. Pyrolýza a splynovanie (procesy pyrolýzy a splynovanie, substráty používané na pyrolýzu a splynovanie, reaktorové technológie)

Prednášajúci: Prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc., FCHPT STU

11,30 – 12,10

3. Bioplynové stanice (delenie bioplynových staníc, bariéry a legislatívne východiská budovania bioplynových staníc v SR, predstavenie bioplynovej stanice na spracovanie cielene pestovaných plodín, prípadová štúdia, problémy prevádzky bioplynovej stanice)

Prednášajúci: Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., FCHPT STU

12,10 – 13,30 Prestávka, obed

13,30 – 14,10

4. Pyrolýzne a splynovacie stanice (prípadové štúdie zamerané na efektívnosť spracovania biomasy, problémy  prevádzky, zvýšenie jej účinnosti)

Prednášajúci: Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD., FCHPT STU

14,10-14,50

5. Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na 

čistiarňach odpadových vôd (súčasný stav produkcie bioplynu na komunálnych ČOV, kapacitné možnosti zvýšenia produkcie bioplynu na ČOV s použitím biomasy, prípadové štúdie zo sveta)

Prednášajúci: Doc. Ing. Igor Bodík, PhD., FCHPT STU

14,50 – 15,30

6. Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku (ekonomické aspekty, 

     investičné a prevádzkové náklady, výnosy, návratnosť)

     Prednášajúci: Ing. Miroslav Kušnír, QEL s.r.o., Bardejov

15,30 – 16,10

7. Výroba biometánu technológiou „MT Energie (výhody produkcie, predstavenie technológie, prípadové štúdie využívania biometánu)

Prednášajúci: Ing. Martin Kušnír, QEL s.r.o., Bardejov

 

Termín a miesto konania seminára: 11. september 2009, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, poslucháreň CH16, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Termín prihlásenia na seminár: do 1. septembra 2009

Vložné na seminár:   Vložné na seminár je 50,00 Eur s DPH.  Zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, zborník (15,00 Eur s DPH)

Platba na účet: 7000081498/8180 (majiteľ účtu FCHPT STU Bratislava),

IBAN: SK2881800000007000081498,  SWIFT CODE: SOBASKBX

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Marta Onderová

Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU, 

Radlinského 9,

812 37 Bratislava 1

tel.: 02 / 59325387     fax: 02 / 52495243

e-mail:            marta.onderova@stuba.sk
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů