Úterý, 29. listopadu 2022

Topný olej jako efektivní a úsporné ekologické palivo

28. červenece 2009
Topný olej jako efektivní a úsporné ekologické palivo

Pod pojmem topný olej si lidé většinou představí mazut, který se dříve masivně používal především v teplárnách a výtopnách. Skutečnost dneška je ovšem jiná.

Nízkosirný topný olej extra lehký (zkráceně TOEL) je palivem, u něhož je míra emisí, jež vznikají spalováním, redukována na minimu. Svými parametry se shoduje se zemním plynem. Na českém trhu je k dispozici rovněž TOEL s podílem bioložky a v laboratořích se vyvíjí stoprocentní biologický topný olej z rychle rostoucích dřevin a travin.

Přestože se mazut používá i v českých teplárnách pouze okrajově, velmi často dochází ke zjednodušenému spojování s topnými oleji jako celkem. Klasický mazut je ovšem pouze méně kvalitním produktem atmosférické destilace ropy, který lze využít jako palivo. Zpravidla se používá pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho hustota).

Topné oleje jsou produktem vzniklým přepracováním ropy v rafinériích, stejně jako ostatní kapalná paliva, se kterými se běžně setkáváme. Topný olej extra lehký se ale získává destilací a dalším zušlechtěním ropy. Svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi se podobá motorové naftě. TOEL je bezpečné a v Evropské unii plošně ověřené palivo pro standardní vytápění, které je velmi vhodné do našich podmínek.

Spalování TOEL probíhá v kotlích, které mohou mít až 95% účinnost. Oproti tomu nejkvalitnější kotle na tuhá paliva dosahují maximální účinnosti 85%. TOEL má vysokou výhřevnost, přibližně 42,5MJ/Kg. Pro představu: hnědé uhlí je sice v přepočtu na hmotnost levnější, ale jeho výhřevnost je 2,5x nižší.

Vzhledem k regulačnímu a měřícímu mechanismu přesně vidíte, kolik jste právě protopili, a podle toho můžete vytápění regulovat tak, aby spotřeba byla podle vašich představ. Můžete například omezit vytápění pokud jste právě v práci, na chalupě či ve firmě o víkendu. A pokud jste šetřili tak, že vám po sezóně zbylo palivo v nádržích a tím vám vznikla rezerva do dalšího roku, pak věřte, že TOEL vydrží v nezměněné kvalitě v zásobnících celých pět let, aniž by nějak významně změnil vlastnosti.

Moderní nízkoteplotní a kondenzační technologie, podobně jako v případě kotlů na zemní plyn, zaručuje vysokou účinnost výroby tepla. Tento důležitý parametr výrobci uvádějí ve výši 93% nízkoteplotních kotlů a 102% u kondenzačních kotlů. Moderní nízkoteplotní nebo kondenzační kotle na topný olej lze bez problémů připojit na různé otopné systémy. Lhostejno zda je dům vybaven radiátory, podlahovým vytápěním, fan-coil konvektory nebo kombinací těchto možností. Tyto kotle lze navíc úspěšně kombinovat i s dalšími zdroji tepelné energie, jako jsou solární kolektory nebo krby či krbová kamna s teplovodní vložkou.

Trh s TOEL je v rámci celé Evropy zcela deregulovaný a silně konkurenční. Této výhody může spotřebitel využít ve svůj prospěch a nakoupit u toho dodavatele, který mu aktuálně nabídne nejlepší podmínky. Neexistují zde žádná omezení, jako v případě elektřiny nebo plynu, kdy lze dodavatele měnit pouze v zákonem vymezeném období. Ceny TOEL jsou v ČR určovány s týdenní platností. Posuzujeme-li je z dlouhodobého hlediska, tak neplatí, že pouze rostou, jako například u elektřiny, ale jejich vývoj skutečně zobrazuje střet nabídky s poptávkou.

http://www.vseprobydleni.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů