Neděle, 27. listopadu 2022

Proběhl seminář pro realizátory projektů Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000

28. červenece 2009
Proběhl seminář pro realizátory projektů Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000

Česká republika se vstupem do EU zavázala vyhlásit a zajistit ochranu soustavy Natura 2000. Natura 2000 je soustava chráněných území, jejichž cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Soustavu Natura vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.

Finanční podporu soustavě Natura 2000 zajišťuje v České republice Operační program Životní prostředí, konkrétně jeho oblast podpory 6.1. Vyhlašování území soustavy Natura 2000 je organizačně a legislativně komplikovaný proces, v rámci OPŽP jde o projekty velmi netypické a administrátoři SFŽP zaznamenali u realizace projektů souvisejících s Naturou, a to zejména v oblasti výběrových řízení.

Protože cílem Státního fondu životního prostředí je poskytnou realizátorům projektů co nejkvalitnější metodickou podporu, proběhlo v polovině července v prostorách SFŽP setkání projektových manažerů odboru ochranu přírody ÚŘP a pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny se zástupci krajských úřadů, kteří realizují projekty týkající se Natury.

Zástupci příjemců podpory byli detailně seznámeni s procesem administrace žádostí v rámci OPŽP. Důraz byl kladen zejména na správný a transparentní průběh zadávacího řízení v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a Závaznými pokyny pro žadatele a definici problematických bodů administrace ve světle dosavadních zkušeností s administrací těchto projektů.

Během setkání byl dán velký prostor dotazům i individuálním konzultacím. Setkání posloužilo i k výměně zkušeností s implementací soustavy Natura 2000 mezi zástupci jednotlivých krajských úřadů.

V oblasti podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000 bylo dosud schváleno 16 projektů ve 13 krajích, celková výše podpory dosahuje téměř 328 milionů korun.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů