Úterý, 29. listopadu 2022

Vláda schválila novelu vodního zákona, má snížit výdaje firem

28. červenece 2009
Vláda schválila novelu vodního zákona, má snížit výdaje firem

Praha - Vláda dnes schválila novelu zákona o vodách. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. Nová právní úprava má snížit roční náklady státu i podnikatelů celkem o 240 milionů korun. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu, uvedl Vorlíček.

Úřad odhaduje, že nový zákon ušetří podnikatelům zejména díky zjednodušení administrativy až 130 milionů korun ročně. Ze státního rozpočtu by mělo za rok jít o 110 milionů korun méně.

"Vodní zákon je živou normou a v praxi se ukazuje, že některé záležitosti je třeba upravovat dle praxe tak, aby tento zákon nebyl přítěží," řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Zákon nově definuje pojem takzvaného přirozeného koryta vodního toku. To podle novely přirozeně vytvořila řeka, nebo je výsledkem její revitalizace. V případě přirozené změny koryta, například v důsledku povodně, nově nebudou správci toků nuceni koryto upravovat. Pouze v případě, že řeka následně zasáhne na soukromý pozemek, bude moci jeho vlastník požádat o navrácení toku do původního koryta. Bude také moci nabídnout pozemek státu k odkoupení. Nový prvek v zákoně dle úřadu přináší ulehčení pro správce vodních toků, odstranění zbytečné regulace koryt je navíc příznivé pro přírodu.

Upravená novela s odvoláním na ekonomickou krizi nezvyšuje poplatky za čerpání či vypouštění vody, ani nezavádí poplatky nové, jak tomu mělo být dle původních návrhů. "V souvislosti s globální hospodářskou krizí bylo ustoupeno od uvažovaného posílení finančních zdrojů pro veřejnou potřebu v oblasti vodního hospodářství," uvedl úřad

Původní návrh totiž uvažoval o poměrně výrazném zvýšení poplatků za odběry podzemní vody či její vypouštění. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, zastupující vodohospodářské firmy, v reakci na něj v březnu uvedlo, že by následně podražila pitná voda pro konečné spotřebitele.

Rozsáhlá novela předpokládá minimálně patnáct administrativních změn a zjednodušení. V případě běžných stavebních úprav vodovodů a kanalizací nebude například již do budoucna potřeba stavebního povolení i ohlášení, pokud stavba nebude měnit jejich trasu. Nová právní úprava také ruší povinnost zjišťovat jakost odebrané vody a výsledky dále předávat státní správě.

Součástí návrhu zákona je také novela přestupkového zákona, která vychází z nové koncepce správního trestání, uvedlo ministerstvo. Skutkové podstaty přestupků ve vodním hospodářství mají nově být posuzovány na základě vodního zákona, nikoliv přestupkového zákona, jak tomu je doposud.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů