Pátek, 9. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 17. srpna 2009 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

17. srpna 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

2a.
Strategie obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
č.j. 1159/09
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

2b.
Informace o škodách způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu
č.j. 1157/09
Předkládá: ministr dopravy

K projednání bez rozpravy:

27.
Harmonogram zpracování Národního plánu ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami
č.j. 1143/09
Předkládá: ministr vnitra

33.
Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnami příloh A, B a C Stockholmské úmluvy
č.j. 1125/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2008
č.j. 1160/09
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

6.
Informace o stavu ekonomické výhodnosti těžby uranu na dole Rožná
č.j. 1112/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a celkově od počátku velké privatizace
č.j. 1147/09
Předkládá: ministr financí

10.
Analýza možného financování přestavby Ústřední čistírny odpadních vod Praha ze zdrojů Operačního programu Životního prostředí, národních zdrojů a z vlastních zdrojů žadatele
č.j. 1158/09
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

11.
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2008
č.j. 1131/09
Předkládá: ministryně zdravotnictví

17.
Informace o průběhu a výsledcích 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM 2)
č.j. 1124/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj:Vláda
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů