Čtvrtek, 1. prosince 2022

Česká republika jako první ratifikovala Karpatský protokol

13. srpna 2009
Česká republika jako první ratifikovala Karpatský protokol

Česká republika ratifikovala v červenci Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat. Učinila tak jako první ze signatářských zemí Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatské úmluvy). K tomu, aby protokol vstoupil v platnost je třeba ratifikace ještě dalších tří zemí ze signatářů (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Ukrajina, Srbsko).

Protokol byl připravován v letech 2006 a 2007. Jeho cílem je zlepšit ochranu, obnovu a udržitelné využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat. Protokol podporuje opatření, včetně vytváření a provádění plánů péče, směřující k ochraně, zachování a udržitelnému využívání přírodních a polopřírodních a obnově degradovaných stanovišť.

Protokol usiluje také o zajištění dlouhodobé ochrany a udržitelného využívání a obnovy ohrožených druhů, včetně endemických druhů flóry a fauny, které jsou v Karpatech původní, a velkých šelem.

Bude napomáhat spolupráci zemí v Karpatské soustavě chráněných území. Protokol umožní účinnější implementaci Karpatské úmluvy právě v oblasti ochrany přírody a krajiny. Návrh Protokolu byl v průběhu příprav konzultován s experty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, příslušnými ministerstvy a kraji karpatského regionu (Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký).

Smluvní strany Protokolu se zavazují k takovým opatření, která zajistí koordinaci a spolupráci mezi dotčenými institucemi a regionálními i místními orgány, zaměřenou především na rozvoj a zlepšení spolupráce při řešení společných problémů na nejvhodnější úrovni. Spolupráce při naplňování protokolu bude probíhat i s řadou nevládních ekologických organizací, stejně jako tomu je v případě samotné Úmluvy.

Karpaty zasahují na území České republiky pouze malou částí v rámci subprovincie Vnějších západních Karpat a celků (např. Javorníky, Ždánický les, Chřiby, Rožnovská brázda, Bílé Karpaty, Moravskoslezské Beskydy). Jedná se o velice pestré a přírodovědně, kulturně a historicky cenné území, ve kterém byly vyhlášeny jak chráněné krajinné oblasti (Beskydy, Bílé Karpaty a Pálava), tak evropsky významné lokality (např. Čertoryje, Chřiby, Niva Morávky) a ptačí oblasti (např. Hostýnské vrchy, Horní Vsacko).

Více informací:
chm.nature.cz
www.carpathianconvention.org

Kontakt: Jana Vavřinová, kontaktní osoba pro Karpatskou úmluvu a Protokol, tel.: 267 122 375, jana.vavrinova@mzp.cz

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů