Pondělí, 26. února 2024

Kraj Vysočina bude pečovat o další přírodní reservace

Kraj Vysočina bude pečovat o další přírodní reservace

Kraj Vysočina plánuje zlepšit péči o šestnáct přírodních reservací a památek. Tyto chráněné lokality zarůstají náletovými dřevinami, některé byly poškozeny melioracemi.
Krajští radní vybrali odbornou firmu, která vybraná území zmapuje a navrhne záchranná opatření, která by umožnila obnovit původní pestrost rostlinných a živočišných druhů. Na uskutečnění prací se kraj pokusí sehnat evropské dotace.
"Firma zmapuje situaci, aby byly připraveny podklady pro žádosti do operačního programu Životní prostředí," uvedla krajská radní Marie Kružíková. Materiály připraví firma Wetland Batelov, od kraje na to dostane 577 tisíc korun. Připravované úpravy pak kraj projedná s vlastníky pozemků. Náklady na záchranné práce v jednotlivých lokalitách se budou lišit - někde postačí řádově desítky tisíc korun, jinde budou potřeba miliony.
Na Vysočině je celkem 172 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 44 jich je v CHKO Železné hory a CHKO Ždárské vrchy. V péči kraje jsou území v kategoriích přírodní památka a přírodní reservace, která se nacházejí mimo CHKO.
Kraj se nyní zaměřil na 16 lokalit, které patří k nejcennějším, ale už dobře neplní původní funkci. Jde hlavně o mokřady u potoků, tůní a rybníků. Například na území přírodní památky Olšoveček na Ždársku nebyla prováděna žádná péče od vyhlášení památky v roce 1989. Chystaná revitalizace by měla zahrnovat odbahnění rybníčků a tůně, opravu hrází, břehů potoka i odstranění náletových dřevin.
V přírodní reservaci údolí Chlébského potoka, která je známá velkým výskytem bledulí jarních, by kromě naučné stezky měly být vybudovány také přístupové chodníky, aby návštěvníci nelikvidovali porosty těchto květin. Obnova by se měla týkat třeba také Jezdovického rašeliniště, Šimanovského rašeliniště a přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště.
Eva ŠINKOVSKÁ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů