Neděle, 4. prosince 2022

Velký zájem o energetické úspory - realizují se projekty za 5,5 miliardy

Operační program Životní prostředí umožňuje obcím a dalším veřejným institucím výrazně snížit náklady na vytápění budov.

Velký zájem o energetické úspory - realizují se projekty za 5,5 miliardy

Pro projekty na zateplení a instalaci alternativních zdrojů energie - nejčastěji jde o tepelná čerpadla a solární systémy pro ohřev vody - nabízí podporu až ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Do začátku srpna bylo v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie schváleno k realizaci celkem 577 projektů. Celkové náklady těchto projektů dosáhnou výše 8,4 mld. korun, podpora z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 5,5 mld. korun.

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry je zároveň nejrychleji čerpanou částí OPŽP - na začátku srpna bylo schváleno téměř 50 % celkové alokace pro tuto oblast, 205 projektů s celkovou výší podpory přes 1 miliardu korun bylo úspěšně ukončeno. Drtivá většina podpory jde na zateplení mateřských školek a základních škol a instalaci obnovitelných zdrojů energie v těchto zařízeních. (Podrobný přehled schválených projektů ke stažení)

V XI. výzvě OPŽP je pro projekty připraveno dalších 5 miliard korun. Žadatelé se výsledek schvalování dozvědí v lednu 2010. "V XI. výzvě jsme obdrželi žádosti požadující podporu na úspory energie v objemu 7,5 mld. korun - tedy 150 % alokované částky, příjem žádostí jsme v souladu s vyhlášenými pravidly výzvy zastavili. Dospějeme tak k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadatelů," vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Až do poloviny prosince přijímá SFŽP ČR žádosti o podporu tzv. velkých projektů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a udržitelné využívání zdrojů energie.

Přehled dosud podpořených projektů v prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (v Kč).

Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2
Počet projektů 16 562
Celkové výdaje 74 593 325 8 364 220 936
Celkové způsobilé výdaje 58 163 698 6 130 643 910
Celková výše schválené podpory 52 347 329 5 488 631 986


Ukázky realizovaných projektů

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů