Pátek, 9. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 31. srpna 2009 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

31. srpna 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
č.j. 1163/09
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

K projednání bez rozpravy:

13.
Národní přírodní rezervace (NPR) Pouzdřanská step - Kolby a Přírodní rezervace (PR) Svatý kopeček - vstup, sběr či odchyt rostlin a živočichů za účelem sledování jejich biodiverzity v rámci projektu Ministerstva zemědělství, žadatel firma Biocont laboratory, spol. s r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno - Slatina
č.j. 1219/09
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
Žádost LČR, s.p. Lesní správy Choceň o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro použití chemických prostředků při likvidaci buřeně na lesních cestách
č.j. 1220/09
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.d) zákona pro pana Jana Šaška, Chotovická 1751, 182 00 Praha, za účelem zřízení dočasné plantáže vánočních stromků v 3. zóně ochrany přírody v CHKO Broumovsko
č.j. 1221/09
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro p. Jaroslava Makovičku za účelem vjezdu 2 motorových vozidel na účelovou komunikaci v trase Výrovka - Chalupa na Rozcestí - Strážné
č.j. 1222/09
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. Velkoobchod TRIO, s.r.o. za účelem zásobování vybraných provozoven na území KRNAP
č.j. 1224/09
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Žádost společnosti LEXUS CENTRUM s.r.o., Jeseník nad Odrou o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v souvislosti se stavbou "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov"
č.j. 1239/09
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti se stavbou sportovního areálu v obci Kameničky
č.j. 1240/09
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Žádost Města Nové Město na Moravě o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací
č.j. 1241/09
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, konkrétně pro vjezd autobusu na Lysou horu
č.j. 1242/09
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumu měkkýšů v lomech
č.j. 1243/09
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro realizaci stavby "Hospodářského objektu s kamenným sklepem" v areálu Valašského muzea v přírodě"
č.j. 1248/09
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska
č.j. 1249/09
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Jankovský potok pro vypouštěních odpadních vod z veřejné kanalizace v obci Jankov
č.j. 1250/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů