Neděle, 27. listopadu 2022

Jak za méně pořídit více?

Na tuto otázku hledají v komunálních energetických koncepcích odpověď prakticky všude.
18. září 2009
Jak za méně pořídit více?
Adolf Beznoska, náměstek primátora města Mladá Boleslav: Město je centrálně zásobované teplem na bázi moderní kogenerační jednotky, která produkuje minimum emisí. Máme vlastní distribuční společnost pro dodávky tepla. Můžeme tedy ovlivňovat jak počty odběratelů, tak například modernizaci sítí. Teplárna, která zásobuje město, spaluje biomasu společně s uhlím a zemním plynem. Podíl biomasy se stále zvyšuje. Budoucnost vidíme v solární energii.

Město připravuje projekt pro třídění komunálních odpadů s cílem spalovat spalitelnou část odpadu v teplárně.

Petr Polák, místostarosta města Hulín: Teplo do větších činžovních domů a na sídliště dodává firma SATE Hulín, s. r. o., ve stoprocentním vlastnictví města. Kotelna SATE je středně velkým zdrojem tepla. Hulín je plynofikovaný s výjimkou některých místních částí. Primárním cílem městské firmy není maximální zisk, ale spokojenost obyvatelstva, proto může investovat do modernizace svých technologií.

Jsme si vědomi, že náklady na energie můžeme v mnoha směrech ovlivňovat. Především výběrem dodavatelů. Máme také smlouvy na provedení energetického auditu všech budov, které jsou v majetku města a očekáváme výrazné úspory zejména v dodávce elektrické energie.

Věnujeme se zkvalitnění technologií předávacích stanic, kterými nahrazujeme lokální kotelny. Podle propočtů je to výhodnější a levnější.

Energetická koncepce města existuje, nepočítáme však v ní s výraznějším zaváděním obnovitelných zdrojů energie. V rámci úspor jsme však prostřednictvím SATE vybudovali sluneční kolektory pro ohřev teplé vody pro sídliště. V letních dnech v době intenzivního slunečního svitu má sídliště dostatek teplé vody, aniž by bylo třeba vůbec plynové kotle zapínat. Od roku 2001 je v provozu kogenerační jednotka na výrobu elektřiny a tepla.

Pavel Jiran, místostarosta města Nepomuk: Snažíme se trvale úsporně hospodařit s energií. Městské objekty vytápíme výhradně zemním plynem, ať už jde o malou centrální kotelnu pro sídliště, nebo individuální plynové kotelny v jednotlivých objektech. Tím, že město investovalo v posledních šesti letech do obnovy jednotlivých kotelen, jednoznačně dochází k úsporám za vytápění především díky účinným moderním kotlům. Tyto úspory jsou ovšem kompenzovány postupným zdražováním plynu, což nejsme schopni ovlivnit. Ruku v ruce s úsporami se postupně vyměňují okna a zateplují fasády. Postupně modernizujeme veřejné osvětlení především pomocí úsporných svítidel.

Oslovila nás firma BEG, a. s., s investičním záměrem elektrárny na biomasu. V průmyslové zóně města by měla zájem o poskytnutí pozemku o výměře zhruba 1,5 hektaru. Zastupitelstvo města tento záměr všeobecně podporuje z důvodu ekologicky zajímavého a jistě i moderního způsobu získávání elektrické energie, případně i energie tepelné. Samotná biomasa, respektive její dodávka, je věcí samotného investora. Ten tvrdí, že má území dostatečně zmapováno - poloha Nepomuku je zajímavá pro získání biomasy ať z blízkých Brd, tak Pošumaví. V samotném městě a okolí je i určité množství dřevozpracujících firem. Dokonce se již objevují konkrétní potenciální dodavatelé biomasy, kteří se chtějí zaměřit na pěstování rychle rostoucích energetických dřevin na dosud málo využívaných pozemcích. Město také disponuje vhodnými pozemky pro možné využití k "výrobě" tohoto druhu biomasy. Investor předpokládá, že by na projekt využil dotace Evropské unie.
Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů