Pátek, 9. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 21. září 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

21. září 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání bez rozpravy:

12.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro spol. JVS Semilská pekárna, s.r.o., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Richterovy boudy na území KRNAP
č.j. 1335/09
Předkládá: ministr životního prostředí

13.
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem stavby "Oprava a odbahnění retenční nádrže Jezero v Jezerném" v k.ú. Velké Karlovice
č.j. 1336/09
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří a Národní přírodní rezervace Polanská Niva, a to pro vstup osob a pro vjezd vozidel mimo silnice a místní komunikace v k.ú. Polanka, Stará Bělá a Svinov za účelem opravy stávajícího vedení VVN 110 kV č. 615/616 Třebovice - Lískovec
č.j. 1337/09
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - oplocení pozemku p.č. KN 1698 v k.ú. Mšeno, osada Romanov, žadatelé manželé Alena a Miloš Raškovi, Hloubětínská 373/8, 198 00 Praha 9
č.j. 1338/09
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - změna umístění části plotu při jeho rekonstrukci na pozemku KN p.č. 491/5 v k.ú. Kokořín, žadatel Jaroslav Pavlis, Strouhalova 2806, 272 01 Kladno
č.j. 1339/09
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
Žádost Sdružení HOBY KROS Slavičín o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, pro konání motokrosového závodu "Přebor dětí a mládeže"
č.j. 1349/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů