Čtvrtek, 1. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 5. října 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

5. října 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
č.j. 1372/09
Předkládá: ministr životního prostředí

8.
Návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"
č.j. 1395/09
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:


19.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Václava Kůrku za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci KRNAP, vedoucí k objektu, jehož je žadatel spoluvlastníkem
č.j. 1375/09
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Žádost Advokátní kanceláře Perthen Perthenová Švadlena&Partneři se sídlem v Hradci Králové o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1380/09
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Žádost Advokátní kanceláře Perthen Perthenová Švadlena&Partneři se sídlem v Hradci Králové o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1381/09
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce pro zajištění opuštěného průzkumného důlního díla
č.j. 1382/09
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen za účelem účasti v mezinárodním radioamatérském závodu
č.j. 1383/09
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem stavby Skanzen lesnických činností na území NPR Karlštejn
č.j. 1384/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů