Neděle, 27. listopadu 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 12. října 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

12. října 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

5.
Krize v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do států EU, tranzitovaných přes území Ukrajiny - náměty na zvýšení připravenosti české energetiky na možné opakování včetně vyššího využití domácího nerostně-surovinového potenciálu
č.j. 1412/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

10.
Návrh na změnu některých usnesení vlády, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
č.j. 1419/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14.
Žádost Obecního úřadu Horní Podluží o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to v souvislosti se zavezením a zalesněním terénní deprese ve II. zóně CHKO
č.j. 1402/09
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
Žádost LČR, s.p., Lesní správy Nasavrky o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro použití biocidů při likvidaci kůrovců na území CHKO Železné hory
č.j. 1403/09
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Přírodní památky Nad závodištěm, pro realizaci stavby "Účelové komunikace - lesní svážnice"
č.j. 1404/09
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
Přírodní rezervace (PR) Hořejší rybník - redukce ostrova a odstranění orobincového porostu na rybníce Hořejší na p.č. 2180 v k.ú. Tchořovice, žadatel Dvůr Lnáře, spol. s.r.o., 387 42 Lnáře č. 18
č.j. 1405/09
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, ze zákazu provádět chemický posyp cest
č.j. 1406/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů