Pátek, 2. prosince 2022

Pozvánka na seminář ÚČINNÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ I OBCÍ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Setkání  je určeno pracovníkům veřejné správy, odborníkům, pracovníkům zabývajícím se životním prostředím, právníkům, podnikatelům, učitelům všech stupňů i široké veřejnosti, neje odborné, ale i laické.

12. října 2009
Pozvánka na seminář ÚČINNÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ I OBCÍ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ČSPŽP -
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
IČO 266 66 294 DIČ CZ 26666294
Registrace MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 - 1/57 412/04 - R

VÁS SRDEČNĚ ZVE na seminář

ÚČINNÉ ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ I OBCÍ ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

pořádaný s finanční podporou
programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu

Uskuteční se v pondělí, 26. října 2009
v místnosti č. 319 budovy ČSVTS
v Praze 1 Novotného lávka č.5.
od 10,00 hod. do cca 17,00 hod.

Seminář odborně zajišťuje: Doc. Ing. Jiří Palatý, CSc., ČSPŽP
organizačně zajišťuje: Ing. Libuše Deylová, ČSPŽP
spojení: tel.: 221 082 365 ev. 241 493 381
mobil: 724 911 879
e - adresa: cspzp@csvts.cz, ev. libuse.deylova@volny.cz
poštovní adresa: ČSPŽP, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

PROGRAM

10,00 h. - 10,05 h. Zahájení - Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,05 h. - 10,30 h. Úvodní přednáška - Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra ŽP

10,30 h. - 11,15 h. Nebezpečí nevhodných energetických zdrojů a jejich provozu včetně zákonné podpory snižování škodlivých emisí
Ing. Milan Bezačinský, CSc., konzultant

11,15 h. - 12,00 h. Snižování spotřeby tepelné energie budov (energetický audit, izolace budov, nízkoenergetické budovy, tepelný režim)
Ing. Tomáš Chadim, SEVEn, Středisko pro efektivni vyuzivani energie

12,00 h. - 12,45 h. Účinné způsoby vytápění využívající klasické energetické zdroje (plyn, uhlí, dřevo, elektrická energie)
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT

12,45 h.- 13,30 h. Přestávka na oběd

13,30 h. - 14,15 h. Vytápění využívající netradiční energetické zdroje (tepelná čerpadla, biomasa, bioplyn, sluneční záření, geotermální energie, větrná energie)
Ing. Tomáš Chadim, SEVEn, Středisko pro efektivni vyuzivani energie

14,15 h. - 15,00 h. Cenové porovnání využití klasických a netradičních zdrojů tepelné energie
Ing. Michal Palečko, spol. s r.o. RAEN

15,00 h. - 15,45 h. Finanční podpory, zejména "Zelená úsporám"
Ing. Irena Plocková, Státní fond životního prostředí

15,45 h. - 16,30 h. Praktické zkušenosti s projektováním a realizací projektů energetických úspor
Ing. Libor Pavlíček, MBA a.s. STEP Trutnov

16,30h. - 17,00 h. Diskuse

17,00 h. Závěr

V průběhu semináře bude činné poradenské středisko organizace SEVEn programu "Zelená úsporám"

Účastnický poplatek:
členové ČSPŽP: 200,- Kč nečlenové ČSPŽP: 300,- Kč,
nevýdělečně činní (studenti aj.) : 75,- Kč

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů