Neděle, 27. listopadu 2022

Polabské hůry na Nymbursku budou součástí Natury 2000

16. října 2009
Polabské hůry na Nymbursku budou součástí Natury 2000

Minulý týden Vláda ČR schválila seznam území, která budou jako evropsky významné lokality součástí sítě Natura 2000. Jedním ze schválených území jsou také středočeské Polabské hůry. Občanská sdružení Děti Země a Přerováci nadlabáci vládní rozhodnutí přivítala. Jedná se podle nich o ocenění nesporné přírodovědné hodnoty Přerovské, Semické a Břístevské hůry a příslib jejich budoucí účinné ochrany.

"Jižní svahy těchto svědeckých vrchů poskytují útočiště mnoha chráněným a ohroženým druhům. Trojvrší Polabské hůry, které je tvořeno Přerovskou, Semickou a Břístevskou hůrou, představuje výraznou dominantu středního Polabí. Zařazení mezi evropsky významné lokality sítě Natura 2000 je nadějí, že se jejich přírodní hodnoty uchovají i do budoucna," říká Jiří Řehounek z Dětí Země - Klubu za záchranu Polabí.

Občanská sdružení Děti Země a Přerováci nadlabáci v minulosti neúspěšně navrhovala vyhlášení zvláště chráněného území, které by zahrnovalo cenné části Přerovské hůry, respektive všechny tři hůry v rámci jediného celku.

Přerováci nadlabáci v roce 2006 navrhli Krajskému úřadu Středočeského kraje vyhlášení chráněného území na Přerovské hůře. Děti Země tento podnět dopisem ve stejném roce podpořily. Již tehdy také upozornily, že některá stanoviště na Polabských hůrách bude vhodné vyhlásit jako zvláště chráněná území, protože podle Evropské komise Česká republika v té době nezajistila jejich dostatečnou ochranu v rámci sítě Natura 2000. Krajský úřad vyhlášení Přerovské hůry odmítl a připravoval pouze vyhlášení přírodní památky na sousední Semické hůře.

"Těší mě, že odborníci uznali evropský význam přírodních poměrů na Polabských hůrách. Vyhlášením chráněného území se významně snížilo riziko zastavění jižních svahů hůr rodinnými domky. Největší nebezpečí pro tyto unikátní kopce představuje jejich postupné zarůstání keři a nepůvodními druhy - akáty nebo borovicí černou. Ochranný status zjednoduší cestu majitelů pozemků k penězům potřebným na péči o hůry," poznamenává Petr Vilgus z občanského sdružení Přerováci nadlabáci.

Polabské hůry nejsou pouze unikátní přírodní lokalitou. "Nedávné vyhlášení kulturní památky v místech neodkrytého keltského a slovanského hradiště na Přerovské hůře dokazuje, že tato návrší jsou významnou součástí historie středního Polabí. Věřím, že nové zvláště chráněné území pomůže zvýšit atraktivitu Přerova nad Labem, Semic a Bříství pro turisty. Budeme usilovat o vybudování naučné stezky, která by pěší výletníky i cyklisty seznámila s hodnotami Polabských hůr," dodal Vilgus.

Kontakty:

MgA. Petr Vilgus, Ph.D. (OS Přerováci nadlabáci), 602 807 082, petr@vilgus.com

RNDr. Jiří Řehounek (Děti Země - Klub za záchranu Polabí): 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

Příloha - důvody pro ochranu Přerovské, Semické a Břístevské hůry:

  1. Polabské hůry jsou příkladem významného geomorfologického fenoménu typického pro střední Polabí - tzv. svědeckých vrchů.
  2. Jedná se o klasickou paleontologickou lokalitu s nálezy zkamenělin křídového moře.
  3. Vyskytují se zde vzácná rostlinná společenstva a řada druhů chráněných a ohrožených rostlin, např. sasanka lesní,
  4. Útočiště zde nalezla celá řada druhů bezobratlých živočichů, z chráněných druhů např. roháč obecný či otakárek fenyklový.
  5. V převážně zemědělsky využívané krajině se jedná o významné lokality pro hnízdění ptáků a výskyt dalších drobnějších druhů obratlovců, např. chráněné ještěrky obecné.
  6. Polabské hůry a jejich vzácné obyvatele ohrožuje zarůstání suchých trávníků, a to především nepůvodními druhy jako je akát. Ochranný status umožní lepší získání finančních prostředků na potřebnou péči o hůry.
  7. Nové zvláště chráněné území pomůže zvýšit atraktivitu okolí pro turisty a vhodně doplnit kulturně historické památky v okolí. V budoucnu lze uvažovat např. o naučné stezce.

Podrobnosti - viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Polabské_hůry , http://cs.wikipedia.org/wiki/Přerovská_hůra , http://cs.wikipedia.org/wiki/Semická_hůra a http://cs.wikipedia.org/wiki/Břístevská_hůra

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů