Sobota, 26. listopadu 2022

Praha i přes vyšší výdaje poplatek nezvýší

21. října 2009
Praha i přes vyšší výdaje poplatek nezvýší

Celkové výdaje hlavního města, spojené s nakládáním s komunálním odpadem v roce 2008, překročily miliardu korun a občané z toho uhradili necelé dvě třetiny. Na poplatcích za komunální odpad se v letošním roce daří vybrat o 28 mil. korun více, než se plánovalo.

Vletošním roce by měla Praha vyprodukovat 243 520 tun komunálního odpadu. Většina (190 000 tun) se energeticky využije ve spalovně komunálního odpadu v Praze-Malešicích, zbytek (53 tisíc tun) skončí na skládce. Náklady na sběr a svoz směsného odpadu dosahují zhruba 413 mil. Kč, což je o zhruba 16 milionů více než loni.

Svoz separovaného odpadu stojí letos hlavní město zhruba 246 mil. Kč. Zvyšuje se četnost nádob a separačních hnízd. To vyžaduje také větší náklady na jejich údržbu a úklid. Rozpočet hlavního města na tyto úklidy pamatuje částkou 10 mil. Kč. Podle pražského radního Petra Štěpánka se v roce 2008 uskutečnilo 718 tisíc "obsluh" sběrných míst, letos je jich však plánováno o téměř 60 tisíc víc. Jednotková cena za úklid jednoho stanoviště ve výši 7,40 Kč bez DPH zůstává od roku 2007 beze změny a představuje pouze zlomek skutečně vynaložených nákladů. Při úklidu separačních stanovišť bylo v roce 2008 odvezeno pět a půl tisíce tun odpadů, letos se očekává ještě o tisíc tun více.

Přestože stále rostou ceny za svoz, zpracování i využívání odpadů, Praha neplánuje zvyšování poplatku za komunální odpad. Každoročně se schvaluje (vždy pro daný rok) aktualizovaný ceník, který obsahuje maximální náklady spojené například s tříděním, svozem a využitím komunálního odpadu, objemného odpadu, vánočních stromků, udržováním čistoty na stanovištích separovaného odpadu apod. Podle radního Štěpánka se Praze daří daří motivovat občany ke třídění, a to jak samotným poplatkem, tak informačními kampaněmi.

Cena za skládkování zůstala na úrovni roku 2008 a činí 610 Kč/t (bez DPH). Cena za energetické využití je navržena ve výši 1344 Kč/t (bez DPH), což představuje proti roku 2008 zvýšení o 1,82 %. Růst nákladů je způsoben vyšším objemem směsného odpadu, tj. absolutním nárůstem o 3000 tun (ze zvýšeného stavu a četností nádob) a zvýšením ceny za energetické využití.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů