Sobota, 26. listopadu 2022

Změna otopného systému - vyplati se?

Ekonomický rozbor různých variant, včetně dotací a výpočtu návratnosti..

31. října 2009
Změna otopného systému - vyplati se?

Místo přímotopů peletky

Náklady na změnu vytápění

Kotel na peletky 100 000 Kč

Montáž a doprava 20 000 Kč

Rozvody, radiátory, příslušenství 70 000 Kč

Stavba komínu 45 000 Kč

Likvidace přímotopů- lze prodat za 10 000 Kč

Projekt 10 000 Kč

Náklady celkem 235 000 Kč

Dotace 80 000 Kč

Roční náklady na vytápění

Předtím (elektřina) 60 700 Kč

Potom (peletky) 22 950 Kč

Dražší elektřina kvůli změně sazby 4 000 Kč

Roční úspora 33 750 Kč

Návratnost investice 4,6 roku

Co bude třeba zařídit: zpravidla

stavební povolení; vyhradit asi 6 m2

na kotelnu a suchý prostor na uskladnění peletek

Místo uhlí dřevo

Náklady na výměnu vytápění

Kotel na dřevo 40 000 Kč

Montáž a doprava 20 000 Kč

Vyvložkování komínu 18 000 Kč

Akumulační nádrž 1 500 litrů 60 000 Kč

Příslušenství otopné soustavy 30 000 Kč

Demontáž a likvidace starého kotle 5 000 Kč

Náklady celkem 173 000 Kč

Dotace 80 000 Kč

Roční náklady na vytápění

Předtím (uhlí) 22 950 Kč

Potom (dřevo) 15 000 Kč

Roční úspora 7 950 Kč

Návratnost investice 11,7 roku

Co bude třeba zařídit: možná stavební

povolení; vyhradit místo na uskladnění

dřeva a na akumulační nádrž


K plynu kolektory na ohřev vody a přitápění

Náklady na úpravu otopné soustavy

Solární systém včetně akumulačního zásobníku 300 000 Kč

Montáž a doprava v ceně

Příslušenství otopné soustavy v ceně

Náklady celkem 300 000 Kč

Dotace 80 000 Kč

Roční náklady na vytápění

Předtím (plyn) 38 600 Kč

Potom (plyn) 27 950 Kč

Roční úspora 10 650 Kč

Návratnost investice 20,6 roku

Co bude třeba zařídit: možná územní

souhlas nebo stavební povolení;

vyhradit prostor pro akumulační

zásobník; zajistit spotřebu přebytků

tepla z kolektorů v létě - například

ohřevem vody v bazénu


Místo elektrokotle tepelné čerpadlo

Náklady na úpravu otopné soustavy

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 200 000 Kč

Montáž a doprava 30 000 Kč

Zvětšení plochy radiátorů 30 000 Kč

Akumulační nádoba a ohřívač vody 30 000 Kč

Regulace 27 000 Kč

Náklady celkem 317 000 Kč

Dotace 50 000 Kč

Roční náklady na vytápění

Předtím (elektřina) 60 700 Kč

Potom (elektřina) 30 900 Kč

Roční úspora 29 800 Kč

Návratnost investice 9 let

Co bude třeba zařídit: územní rozhodnutí,

ohlášení či stavební povolení;

změnit smlouvu o odběru elektřiny;

vyměnit jistič za silnější; vyhradit

místo pro vnitřní i venkovní část čerpadla


Místo uhlí peletky

Náklady na výměnu vytápění

Kotel na peletky 100 000 Kč

Montáž a doprava 20 000 Kč

Vyvložkování komínu 18 000 Kč

Demontáž a likvidace kotle na uhlí 5 000 Kč

Náklady celkem 143 000 Kč

Dotace 80 000 Kč

Roční náklady na vytápění

Předtím (uhlí) 22 950 Kč

Potom (peletky) 22 950 Kč

Roční úspora žádná

Návratnost investice NEVRÁTÍ SE

Co bude třeba zařídit: možná stavební

povolení; vyhradit asi 6 m2

na kotelnu a suchý prostor na uskladnění

peletek - asi 7 m3 (5 tun) za rok,

někdejší sklad uhlí nemusí být vhodný


Za elektřinu dřevo a kolektory na ohřev vody

Změna vytápění a ohřevu vody

Kotel na dřevo a akumulační nádrž 100 000 Kč

Solární systém na ohřev vody 200 000 Kč

Montáž, doprava, komín a regulace 95 000 Kč

Likvidace elektrokotle - lze prodat za 10 000 Kč

Náklady celkem 385 000 Kč

Dotace 135 000 Kč

Roční náklady na topení a ohřev vody

Předtím (elektřina) 72 000 Kč

Potom (dřevo, elektřina) 24 000 Kč

Dražší elektřina (jiná sazba) 4 000 Kč

Roční úspora 44 000 Kč

Návratnost investice 5,7 roku

Co bude třeba zařídit: možná územní

souhlas, stavební povolení či ohlášení;

bojler; změnit smlouvu na elektřinu;

vyhradit sklad dřeva; zajistit spotřebu

přebytků tepla v létě


Výměna kotle na dřevo + tepelné čerpadlo

Náklady na výměnu vytápění

Kotel na dřevo 40 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 200 000 Kč

Montáž, doprava, projekt, vložka komínu 45 000 Kč

Regulace a příslušenství 59 000 Kč

Likvidace starého kotle 3 000 Kč

Náklady celkem 347 000 Kč

Dotace 90 000 Kč

Roční náklady na vytápění

Předtím (dřevo) 15 000 Kč

Potom (dřevo 1/3, elektřina 2/3) 25 500 Kč

Levnější elektřina (jiná sazba) 4 000 Kč

Roční úspora ztráta 6 500 Kč

Návratnost investice NEVRÁTÍ SE

Co bude třeba zařídit: územní rozhodnutí

či ohlášení; změnit smlouvu

na elektřinu; vyměnit jistič, případně

posílit přípojku; vyhradit místo pro

vnitřní i venkovní část čerpadla


Místo dálkového tepla biomasa


Náklady na výměnu vytápění

Kotelna, sklad biomasy, komín 900 000 Kč na dům

Montáž a doprava v ceně

Odpojení přívodu dálkového tepla v ceně

Projektová a jiná dokumentace 150 000 Kč na dům

Náklady celkem 1 050 000 Kč na dům

Dotace není

Roční náklady na vytápění

Předtím (dálkové teplo) 208 000 Kč/dům

Potom (biomasa) 148 200 Kč/dům

Roční úspora

59 000 Kč/dům, 3 700 Kč/byt

Návratnost investice 17,8 roku

Co bude třeba zařídit: stavební povolení

- může být problém ho získat (když

je výměna topení v rozporu s energetickou

koncepcí obce); je dobré sjednat

dlouhodobou smlouvu o dodávce paliva

Poznámka: Výpočet proveden (kromě posledního modelu) na starší rodinný dům, dvoupodlažní, cihlový, 130 m2, pět místností, 165 kWh/m2. Poslední model: starší bytový dům, čtyřpatrový, cihlový, 1 000 m2, 16 bytů, 130

kWh/m2. Ceny jsou orientační. Zdroj: EkoWATT, SFŽP, NIBE Heating CZ, PZP, Schiedel, projektová kancelář Růžička a partneři, MÚ Černošice, ÚMČ Praha 9, Magistrát města Brna.

O autorovi| Připravil Filip Grygera

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů