Středa, 31. května 2023

Vytápění peletami v českých zemích

Přestože informovanost o peletách a vytápění peletami značně vzrostla, zasluhuje si toto téma neustále pozornost a osvětu.

Vytápění peletami v českých zemích

Úvod
Když se v roce 2000 začaly objevovat v našich zeměpisných šířkách první dotazy na téma topení peletami, debaty na toto téma nebyly příliš obsáhlé. Také reakce návštěvníků výstav a veletrhů na kotle spalující pelety byly v té době velmi opatrné. Posléze v roce 2003 vyšla první publikace v češtině s názvem Pelety - palivo budoucnosti, debat na webech zabývajících se energiemi, instalacemi a stavitelstvím začalo přibývat a na veletrzích a výstavách začal zájem návštěvníků postupně narůstat. Některé k zájmu o vytápění peletami přivedla touha po čistém ovzduší v místě bydliště, jiné zájem o komfortní vytápění obnovitelnými zdroji energie (OZE), některé také snaha být "in". Postupem doby všechny tyto kategorie spojily trendy ve vývoji cen fosilních paliv ve srovnání s domácími obnovitelnými zdroji energie.

Mezi tímto obdobím a dneškem uběhla řádka let, mnozí další, včetně některých politiků, zjistili, že OZE má přinejmenším stejné místo na slunci jako řada dalších zdrojů energie, zájem všech vrstev obyvatelstva narostl a na druhé straně samozřejmě zůstali odpůrci čehokoliv nového včetně OZE a pelet zvláště.

Přestože informovanost o peletách a vytápění peletami značně vzrostla, zasluhuje si toto téma neustále pozornost a osvětu.

Pelety svět nespasí
Vytápění prostřednictvím OZE není žádná převratná novinka. Dřevo bylo prvním a dlouho zásadním palivem a určitě bude i palivem i v blízké budoucnosti. Zrovna tak, jako některé produkty pocházející ze zemědělských a potravinářských výrob. Pelety, především však ty vyrobené ze dřeva svět nespasí, budou existovat na trhu s palivy vedle mnoha jiných, ale mají řadu výhod:
- jsou vyrobeny z materiálu definovatelného složení, obnovujícího se v přírodě
- dovolují plně automatické vytápění = vytápění s vysokým uživatelským komfortem
- oproti kusovém dřevu vykazují stabilní vlastnosti z pohledu vlhkosti
- oproti kusovém dřevu šetří místo potřebné na skladování
- jsou vyrobené z domácích zdrojů, což slibuje i cenovou stabilitu
- při jejich výrobě a distribuci se uplatňuje domácí pracovní síla

Čistý vzduch
Nízké emise kysličníku uhelnatého a prachu při vytápění peletami v automatických kotlích (10x až 100x nižší emise CO než předepisuje norma pro Ekologicky šetrný výrobek v ČR), absence kysličníků síry a neutrální bilance kysličníku uhličitého - vynášejí automatické kotle na pelety na jedno z předních míst v řadě ekologických zdrojů tepla.Graf - Pokles emisí CO v souvislosti s vývojem nových kotlů

Nové technologie a komfort

Vývoj nových dokonalejších technologií neobešel ani kotle na pelety. Vývoj směřující nejen k lepším tepelně-technickým vlastnostem, úspornosti provozu, ale také komfortu pro uživatele.
Standardem ve výbavě kotlů je dnes automatické zapalování, pokročilé řízení kotle šetřící palivo i kotel samotný, maximální komfort přinášejí plně automatické kotle s vynášením popela a čištěním výměníku a stále více uživatelů dnes sahá i k plně automatickým sezónním silům na pelety včetně dopravního systému pelet.

Nejen kotle, ale i palivo
Předpokladem pro komfortní automatické topení s nízkou úrovní emisí je mimo kvalitního kotle také kvalitní palivo. Jedná se především o pelety vyrobené ze dřevní hmoty, podstatné už není tolik, zdali ze dřeva tvrdého, měkkého, bez kůry či s kůrou. Kvalitní tuzemské kotle si dokáží poradit se všemi těmito produkty z dřevní hmoty.
Podstatně odlišná situace je v případě různých alternativních pelet a pelet ze zemědělských materiálů. Vyrobit peletu lze téměř z čehokoli - průmyslově, dokonce i na "domácích technologiích" - zásadní otázkou však je, jak se takové palivo, obvykle pokaždé ze vstupního materiálu jiného složení a kvality, projeví v emisích spalovacího zařízení. Praktické zkušenosti ukazují, že nikoliv pozitivně.

Spalování nebo získávání energie?
K tomu krátké zamyšlení: jde nám skutečně jen o spalování paliva nebo o výrobu energie - účelnou, ekonomickou a vyrobenou za podmínek šetřících životní prostředí a naše lesy?
Toto zamyšlení proto, že je možno setkat se často s tvrzeními typu "v kotli lze spalovat ...". K takovému tvrzení je ovšem nutné vyžadovat dovětek " ... lze spalovat s účinností ... , komfortem uživatele - daným především intervalem nutné obsluhy a emisemi v úrovni ... ". Pak je teprve odpověď úplná a poskytuje budoucímu uživateli komplexní informaci.

Pelety a univerzální využití
Nabídka automatických kotlů na pelety a jejich příslušenství je již i na našem trhu tak široká, že je lze použít téměř v jakýchkoli podmínkách - od rodinných domů nových či rekonstruovaných, přes domy bytové, průmyslové a zemědělské provozovny až po speciální instalace pro různé technologické účely včetně vaření piva.

Autor: Ing. Ctirad Bryol

Zdroj: Časopis Alternativní energie - www.alen.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů