Neděle, 4. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 2. listopadu 2009 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

2. listopadu 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

5.
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č.00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o. a č.00714-2003-241-S-237/03/01 se společností ČSAP, s.r.o.
č.j. 1472/09 - bod 8 schůze vlády 26.10.2009
Předkládá: ministr financí

6.
Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1507/09
Předkládá: ministr zemědělství

K projednání bez rozpravy:

8.
Návrh na obeslání pátého zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (10. - 12. listopadu 2009, Ženeva, Švýcarsko)
č.j. 1508/09
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12.
Žádost spol. GNOSIS s.r.o. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace na území NP Šumava
č.j. 1491/09
Předkládá: ministr životního prostředí

13.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - trvalé vynětí pozemku p.č. 777 v k.ú. Kokořín v I. zóně odstupňované ochrany CHKO z pozemků určených k plnění funkcí lesa, žadatel společnost Emeran 1791, s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51 Most
č.j. 1492/09
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro konání Mistrovství ČR v motoskijöringu v obci Olešnice v Orlických horách
č.j. 1493/09
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro pí. Danu Večerníkovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec pod Sněžkou - Richterovy Boudy, vedoucí k objektu č.p. 81 v k.ú. Pec p. Sněžkou
č.j. 1498/09
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro spol. O.K. Služby s.r.o., Pec pod Sněžkou za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP
č.j. 1499/09
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro pracovníka Zeměměřického úřadu za účelem vstupu na území I. zóny KRNAP z důvodu provádění aktualizace mapového operátu
č.j. 1500/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů