Neděle, 27. listopadu 2022

V Hodoníně experimentují s biomasou. Z potravinářských zbytků je elektřina a teplo. V kurzu je fritovací olej, slunečnice a kukuřice.

20. listopadu 2009
V Hodoníně experimentují s biomasou. Z potravinářských zbytků je elektřina a teplo. V kurzu je fritovací olej, slunečnice a kukuřice.

Zdařilé testování paliv na bázi biomasy má za sebou hodonínská elektrárna. Po potravinářských a fritovacích olejích přišly v uplynulých dnech na řadu zbytkové části slunečnice a kukuřice Od ledna do září letošního roku vyrobila hodonínská elektrárna z biomasy přes 125 GWh elektřiny, celková produkce Skupiny ČEZ v domácích elektrárnách činila za toto období více než 234 GWh zelené elektřiny z biomasy.
Spalování nových druhů biomasy zkouší v těchto týdnech za provozu elektrárna v Hodoníně, největší producent tohoto druhu zelené elektřiny v rámci Skupiny ČEZ.
Počátkem října přikročili Hodonínští v rámci připravovaného přechodu fluidního kotle FK2 na spalování čisté biomasy ke spalovací zkoušce biopaliva rostlinného původu dodávaného společností Trafin Oil. "Cílem provozní zkoušky bylo ověření technologie olejových hořáků z hlediska provozní spolehlivosti a stability hoření," komentoval Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu elektrárny Hodonín.
Firma Trafin Oil je aktivní v oblasti obchodu s použitými potravinářskými a fritovacími odpadními oleji z kuchyní, restaurací, jídelen a jiných gastronomických zařízení (této služby využívá například Eurest, Tesco). Součástí recyklace jsou rostlinné oleje čištěny s cílem splnění podmínek pro zařazení mezi biopaliva.
V první půlce listopadu přišla řada na testy spalování slunečnicového šrotu a drceného kukuřičného vřetena, tzv. kotaček. V obou případech se jedná o vedlejší produkty zpracování slunečnice a kukuřice, které trh nabídl za akceptovatelnou cenu poté, co poklesla poptávka po krmných směsích. "Výhřevnost těchto druhů biomasy je o 30 % vyšší proti výhřevnosti dřevní štěpky a při stejném spáleném množství z nich dokážeme vyrobit o 30% více zelené elektřiny," podotkl Antonín Svěrák.

Za prvních devět měsíců letošního roku vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrárnách více než 234 tisíc MWh elektřiny z biomasy, což znamená pokrytí spotřeby více než 90 tisíc domácností. Více než polovinu celkového objemu (125 tisíc MWh) přitom vyprodukovala elektrárna v Hodoníně.
V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ je biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách. Nejvíce elektřiny z biomasy vyrábí v rámci Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která letos za první tři čtvrtletí meziročně zvýšila výrobu o 17 procent.
V Hodoníně byl v průběhu prvního pololetí dokončen projekt úprav fluidního kotle FK2 v hodnotě 120 milionů korun, který umožňuje jeho provoz na čistou biomasu až do 75 % jmenovitého výkonu.
Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla, když z celkově ročně vyrobených 800 000 GJ tepla dodá 120 000 GJ do slovenského města Holíč.
Zvýšené objemy spalované biomasy jsou současně příspěvkem Skupiny ČEZ k ohlášenému Akčnímu plánu pro biomasu v ČR na období 2009 až 2011, který před nedávnem schválila vláda. Plán má pomoci ke splnění závazku České republiky, která hodlá do roku 2010 téměř zdvojnásobit podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny.

Martin Schreier
manažer komunikace ČEZ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů