Neděle, 27. listopadu 2022

Rada Pardubického kraje nepodpořila změny v přírodním parku Orlice

22. listopadu 2009
Rada Pardubického kraje nepodpořila změny v přírodním parku Orlice

Rada Pardubického kraje nepodpořila vyčlenění obytné zóny podle čísel popisných z přírodního parku Orlice a úpravu jeho hranic, jak to v petici požadují občané Mistrovic.

Občané Mistrovic požadovali vyčlenění obytné zóny z území parku. Rada své zamítavé rozhodnutí zdůvodnila tím, že platná vyhláška neomezuje svobodné nakládání majitelů s jejich nemovitostmi.

Požadavek obyvatelé zdůvodňují tím, že v této oblasti nemohou stavět domovní čistírny odpadních vod, rodinné domy ani přistavovat garáže nebo objekty pro chov domácího zvířectva.

Odbor životního prostředí posoudil konkrétní důvody, které vedly občany k sepsání petice, a nepovažuje za nutné měnit stávající hranici přírodního parku. "Činnosti, které občané v petici uvádějí, nejsou na území přírodního parku zakázány. Rozhodnou-li se například pro stavbu domu nebo jeho přístavbu mimo území souvisle zastavěné, jsou vázáni na souhlas orgánu ochrany přírody," uvedl radní Václav Kroutil (ČSSD) s tím, že pokud s obsahem vydaného rozhodnutí nesouhlasí, mohou podat opravný prostředek. "Jsou-li zamýšlené činnosti situovány do zastavěného území, není souhlasu třeba," dodal Kroutil.

Přírodní park Orlice byl zřízený 16. září 1996 bývalým Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí.


Autor / zdroj: Mediafax
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů