Neděle, 27. listopadu 2022

Ladislav Miko včera na tiskové konferenci shrnul 7 měsíců svého působení ve funkci ministra životního prostředí ČR.

27. listopadu 2009
Ladislav Miko včera na tiskové konferenci shrnul 7 měsíců svého působení ve funkci ministra životního prostředí ČR.

"Jsem rád, že se za těch sedm měsíců, kdy jsem mohl stát v čele ministerstva životního prostředí, podařilo splnit to podstatné, s čím jsem do funkce přicházel. Do Bruselu se vracím s tím, že se podařilo snížit počet sporů s Evropskou komisí z květnových jednadvaceti, ke kterým přibyly další dva, 11 bylo vyřešeno a u 4 nastal výrazný posun [1], bilancuje ministr životního prostředí Ladislav Miko.

"Důraz jsem kladl zejména na otevřenou, věcnou a odborně podloženou diskusi. Ve sněmovně se tak podařilo prosadit klíčovou novelu zákona o ochraně přírody, která zajišťuje zejména účinnější ochranu stromořadí před masovým kácením a ruší nesystémové udělování výjimek ze zákona vládou. Ve spolupráci s řadou odborníků jsme zpracovali faktografickou Zprávu o stavu české přírody a krajiny v roce 2009, která může sloužit jako cenný podklad pro řadu rozhodnutí. Vláda také souhlasila s rozšířením soustavy Natura 2000 o více než dvě stovky unikátních míst a ptačí oblasti byly doplněny o chybějící dvě - Českobudějovické rybníky a Dehtář," vypočítává Ladislav Miko.

"Podařilo se posílit vnímání Ministerstva životního prostředí jako konstruktivního a věcného partnera. MŽP navrhlo například pro životní prostředí únosnou trasu některých kontroverzních staveb - R55 v oblasti Bzenecké doubravy, přeložky silnice I/13 Děčín - D8 či R43 kolem Brna. Na Šumavě pak obnovilo dialog s obcemi i kraji, připravilo speciální dotační program pro obce v národních parcích.

"V řadě případů jsem samozřejmě navazoval na svého předchůdce. Vládě jsem předložil aktualizaci Plánu odpadového hospodářství, která umožní i v budoucnu zakázat dovoz zahraničního odpadu do českých spaloven a umožňuje poskytnutí státní dotace na energetické využití odpadu," uvádí Ladislav Miko.

"Pod vedením Martina Bursíka MŽP připravilo velmi kvalitní Politiku ochrany klimatu, která jasně ukazuje, že Česká republika má velké rezervy zejména v úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů. Očekávám, že společně s návrhem Státní energetické koncepce z pera MPO projde veřejnou debatou. V tomto kontextu považuji za neúspěch neprojednání novely horního zákona v Poslanecké sněmovně," uvádí Ladislav Miko.

"Martin Bursík mi zanechal výborný tým lidí, který úspěšně dokončil české předsednictví Evropské unie. Dokladem je to, že jeho vedoucí - 1. náměstek Jan Dusík - je nyní nejvážnějším kandidátem na post ministra životního prostředí," uzavírá Ladislav Miko.

Výčet nejvýznamnějších kroků ministra životního prostředí Ladislava Mika najdete v příloze[2].

S pozdravem

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů