Neděle, 27. listopadu 2022

Konec chladiva R22 od roku 2010

1. prosinece 2009
Konec chladiva R22 od roku 2010

Termíny ukončení používání R22 v aplikacích pro chladicí a klimatizační zařízení jsou pevně dány na evropské úrovni (EU) Nařízením EG 2037/2000. Jakožto Nařízení má toto přímou působnost a všechny členské státy EU je musí ihned závazně aplikovat. V Německu reguluje opatření na ochranu ozónové vrstvy navíc i Nařízení o chemikáliích a ozónové vrstvě (ChemOzonSchichtV) z 13. 11. 2006. Tato problematika byla dříve součástí Nařízení o zákazu FCKW a halonů, a tím dříve nespadala do působnosti Nařízení ChemOzonSchichtV.

Postupný zákaz používání R22 pro údržbu plati od 1. 1. 2010 pro nové zboží, a od 1. 1. 2015 pro recyklované chladivo R22, ústředním bodem Nařízení EG 2037/2000.

Při přechodu na jiné chladivo je nutno u stávajících chladicích zařízení s chladivem R22 respektovat některé důležité právní aspekty:

  • Zpětné získávání chladiv během údržby a odstávky je podle EG 2037/2000 článek 16,1 závaznou povinností. Podle § 3 odst. 1 ChemOzonSchichtV je vlastník zařízení odpovědný za zpětné získávání chladiv provedené podle předpisů. Tuto povinnost je možno přenést na jiný subjekt.
  • Zpětné získávání chladiv mohou provádět pouze osoby, které jsou k tomu odborně způsobilé (např. příslušníci cechu výrobců chladicích zařízení, vyučení mechatronici pro chladicí techniku [nově schválený název učebního oboru v Německu], technici a inženýři oboru chladicí technika), které jsou vybaveny potřebným technickým zařízením, které jsou spolehlivé a které v rámci inspekčních a údržbářských činností jsou nezávislé (viz § 5 odst. 1 a 2 ChemOzonSchichtV).
  • Použité chladivo R22 bude od 1. 1. 2010 deklarováno jako odpad, pokud je vlastník (provozovatel) zařízení nebude moci dále použít a bude se muset tohoto chladiva R22 zbavit. Jako na odpad se na něj potom budou vztahovat všechny platné předpisy a všechna platná nařízení pro odpad, například Nařízení EG o zacházení s odpadem 1013/2006/EG, zákon o oběhu látek a o odpadu (KrW-/AbfG) a jiné dílčí předpisy.
  • Řemeslník, výrobce chladicích zařízení, který chladivo R22 odsaje ze zařízení svého zákazníka, musí vést záznamy o druhu a množství získaného chladiva. Zápisy musí uchovávat minimálně po dobu pěti let. Provozovatelé zařízení na likvidaci chladiv, kteří mají podle zákona o oběhu látek a o odpadu dokladovací povinnost, musí vyvinout způsob zakládání a vedení dokumentace průvodních listů (viz § 3 odst. 3 ChemOzonSchictV).
  • Použité chladivo R22 může být dále použito pouze přímo, nesmí měnit vlastníka. Jinak s ním musí být zacházeno jako s odpadem, musí být zpracováno a teprve jako recyklované chladivo R22 může být opět použito do chladicích a klimatizačních zařízení (viz článek 16 odst. 1 až 3 Nařízení EG 2037/2000).
  • S přechodem zařízení, které mělo původně náplň chladiva R22 (HFCKW) na chladivo HFKW dochází současně ke změně zákonných pravidel pro provoz tohoto zařízení. Zásadní dopad to má na povinnost provozovatele tato zařízení pravidelně kontrolovat na těsnost podle EG 842/2006 (EG Nařízení o F plynech).
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů