Čtvrtek, 1. prosince 2022

Ministr Dusík: čas do voleb využiji naplno

9. prosinece 2009
Ministr Dusík: čas do voleb využiji naplno

Ministr životního prostředí včera na tiskové konferenci představil priority ministerstva životního prostředí pro období příštích 6 měsíců.

"První den jsem v Poslanecké sněmovně obhajoval novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v pátek jsem vyhlásil novou výzvu pro čerpání eurodotací," popisuje první dny ve funkci nový ministr životního prostředí Jan Dusík. Oba kroky naplňují jednu z priorit nového ministra životního prostředí - snížit počet sporů (infringementů)
s Evropskou komisí.

"Budu prosazovat konkrétní opatření reagující na rychle se měnící podnebí, alarmující znečištění ovzduší, plýtvání surovinami a energií, překotné zastavování krajiny či ztrátu druhové rozmanitosti české přírody," staví své priority na právě vydané Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2008 ministr Dusík.

Čistší vzduch a klima: úspora v peněženkách, pracovní místa a energetická bezpečnost

Moderní zelené technologie přináší nejenom zlepšení ovzduší, ale i pracovní místa a snížení závislosti na dovozu energie. "Očekáváme, že stále více lidí bude žádat o dotace z programu Zelená úsporám podle zjednodušených pravidel. Rychlost a efektivita v čerpání z evropských prostředků zůstává naší prioritou. Z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) podporujeme sběrné dvory, kompostárny či modernizaci energetických zařízení. Chceme maximálně urychlit výstavbu čistíren odpadních vod, abychom předešli sporu s Evropskou komisí kvůli neplnění směrnice. Ke schválení je připraveno 5 velkých regionálních projektů čištění odpadních vod. Budeme sledovat postup posledních několika obcí, které se v ČR se svými projekty opožďují," popisuje ministr Jan Dusík.

Ochraně klimatu pomůže nová legislativa: "Chci dokončit projednávání euronovely zákona o emisním obchodování, která do něj zahrne leteckou dopravu. V parlamentu budu prosazovat vládní novelu zákona o ochraně ovzduší, která zvyšuje podíl biopaliv povinně přimíchávaných do pohonných hmot, čímž sníží znečištění, omezí dovoz ropy a podpoří české zemědělce. Společně s MPO připravíme novelu zákona o obnovitelných zdrojích energie se zahrnutím koncepční podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Stát by měl sám jít příkladem. Proto vládě předložíme materiál, který umožní zadávání environmentálně šetrných veřejných zakázek. Navrhneme také nařízením vlády stanovit, že novostavby a zásadní rekonstrukce budov veřejných institucí budou od roku 2011 realizovány pouze v nízkoenergetickém standardum," rozvádí další prioritní oblasti ministr Dusík.

"Hodlám navázat na poslední úspěchy české environmentální diplomacie, intenzivně se účastním všech mezinárodních jednání o ochraně klimatu. Celý příští týden mne čeká vyjednávání o omezování emisí skleníkových plynů v Kodani," popisuje Jan Dusík program nejbližších dní. Výsledky Kodaňského summitu se promítnou také do debaty o návrzích Politiky ochrany klimatu a Státní energetické koncepce (SEK).

MŽP předloží vládě nový zákon o ochraně ovzduší, který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Ten má v příštích letech přinést zásadní zlepšení kvality ovzduší a lepší ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží z průmyslu, dopravy i vytápění domácností.

Méně plýtvání, vyšší využití odpadu

"MŽP právě otevřelo výzvu z OPŽP k podávání žádostí o dotace na zpracování a využití směsného odpadu. Její přísné podmínky zaručují, že nově postavená zařízení ve svých regionech nebudou omezovat recyklaci. Dotace pro třídění a recyklaci budou dále pokračovat. Ještě v tomto volebním období chceme také prosadit euronovelu českého zákona o odpadech. Podporu recyklace a prevenci vzniku odpadu zaručí nový zákon o odpadech a také aktualizovaný Plán odpadového hospodářství ČR. V rámci přípravy evropské legislativy o obchodování s environmentálními produkty bude MŽP prosazovat snížení DPH na recyklované materiály," popisuje aktivní odpadovou politiku ministr Dusík.

Zachování zdravé krajiny a pestřejší přírody pro lidi

MŽP usiluje schválení novely zákona o zemědělském půdním fondu, která zásadně omezí zastavování krajiny. Ve spolupráci s MZe chceme dokončit projednávání novely vodního zákona v parlamentu. Oba návrhy pomohou zvýšit ochranu před povodněmi a to s využíváním přírodě blízkých opatření.

"Budu pokračovat v jednání s obcemi a kraji o způsobu rozvoje regionu a ochrany unikátní přírody v Národním parku Šumava. Obce v chráněných územích zvýhodníme. Vedle specifického programu - dotační podpory projektů obcí v národních parcích, předložíme vládě materiál, který zajistí bonifikaci projektů ve specifických oblastech z operačních programů různých resortů, pilotní oblastí bude právě Šumava. Připravujeme vyhlášení nových chráněných území - vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, CHKO Soutok (Dolní Morava) a rozšíření CHKO Kokořínsko," komentuje priority v oblasti ochrany přírody ministr Dusík a dodává: "Řadu akcí pro veřejnost chystáme v rámci Mezinárodního roku ochrany biodiverzity - například velkou putovní výstavu mezinárodního sdružení fotografů divoké přírody "Wild Wonders of Europe."

S pozdravem

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů