Neděle, 27. listopadu 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 21. prosince 2009 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

21. prosinece 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
č.j. 1603/09
Předkládá: ministr životního prostředí

8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
č.j. 1638/09
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Ideový záměr k "Postupu realizace Krajinných integrovaných plánů rozvoje"
č.j. 1706/09
Předkládají: ministři životního prostředí a pro místní rozvoj

23.
Zpráva o vyhodnocení povodně v červnu a červenci 2009 na území České republiky
č.j. 1756/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

1.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích
č.j. 1746/09
Předkládají: ministr životního prostředí a ministryně zdravotnictví

Zdroj:Vláda
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů