Neděle, 21. července 2024

Krytý bazén v Litomyšli šetří energie

Krytá plovárna v Litomyšli nově využívá odpadní teplo z bazénových vod pomocí jejich akumulace a tepelného čerpadla, které pracuje na systému vzduch - voda.

Krytý bazén v Litomyšli šetří energie

Projekt zaměřený na využití odpadního tepla v krytém bazénu dokončila Litomyšl vloni za podpory dotace OP Životní prostředí. Žádost si město podalo v roce 2010 a zajímavostí je, že v té době žádalo o investici do dosud nedokončené stavby plaveckého bazénu, jehož výstavba byla rovněž spolufinancována z prostředků EU (ROP Severovýchod). Navazující projekt byl však realizován až v období, kdy bazén již sloužil veřejnosti. Bylo tak možné sledovat postupný nárůst plánovaných provozních úspor při ohřevu bazénové vody a teplé užitkové vody. Celkové uznatelné náklady projektu činily asi 1,2 mil. korun.

Úspor energie se dosahuje využíváním potenciálu odpadního tepla z bazénových a odpadních vod, které jsou akumulovány. Pomocí tepelného čerpadla je z nich teplo získáváno zpět.

JEDNOU OHŘÁTÁ VODA POSLOUŽÍ DVAKRÁT

V současné době je technologie většiny bazénů navržena tak, že se využitá voda již v rámci technologického procesu vypouští přímo do kanalizace. Teplota vypouštěné vody dosahuje v průměru kolem 28 °C. Princip opatření zavedeného v litomyšlské plovárně je v tom, že se voda nevypouští do kanalizace, ale do akumulační nádoby, kde se vychladí na teplotu 6 °C, a teprve poté je vypuštěna do kanalizace. Do akumulační nádoby jsou svedeny rovněž odpadní vody ze sprch, jež mají poměrně vysokou teplotu (asi 38 °C). Celkové množství těchto odpadních vod z bazénu se denně pohybuje v průměru kolem 25 m3, což zároveň představuje také velké množství energie, které by se vypouštělo do kanalizace bez užitku.

Chlazení je řešeno primární stranou tepelného čerpadla a sekundární strana produkuje topnou vodu o teplotě mezi 35 až 38 °C. Ta předehřívá vstupní vodu do bazénové technologie, která by se jinak ohřívala přes bazénové výměníky z plynové kotelny.

Topný výkon tepelného čerpadla závisí na teplotě vody v akumulačních nádržích a pohybuje se od 35 do 48 kW. Odpadá tedy teplo na dohřev této vstupní vody a zbývající část vyrobeného tepla slouží pro dohřev bazénů, resp. spíše jen pro udržování teploty vody. Takto je cyklus vody v bazénu uzavřen.

VÝŠI ÚSPOR OVLIVNÍ POČET PLAVCŮ

Zeptali jsme se, zda již lze přiblížit úspory dožené využíváním nové technologie. >>Momentálně ještě nemůžeme vyčíslit přesný přínos projektu, vzhledem k tomu, že vyhodnocení celkového efektu opatření se provádí po dvanáctiměsíčním provozu,<< odpověděla Michaela Severová, tisková mluvčí MěÚ Litomyšl. >>Podle projektové žádosti a energetického auditu by však roční úspora mohla dosahovat kolem 250 tisíc korun včetně DPH. Úspora se totiž přímo odvíjí od počtu návštěvníků bazénu. Čím jich bude více, tím vzroste úspora energií, protože se navyšuje produkce teplé odpadní vody ze sprch a zvyšuje se množství odpouštění vody z bazénů, což je přibližně 30 l/os./den.<<

STAVBA VSKUTKU >>ZELENÁ<<

Krytý plavecký bazén v Litomyšli obdržel v loňském roce titul Stavba roku 2011 za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech. Letos získala stavba další ocenění, když zvítězila v 10. ročníku soutěže o stavbu s ekologickým přínosem. Tuto soutěž vyhlašuje sdružení Stavíme ekologicky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (www.sps.cz).

V rámci soutěže byla plovárna oceněna jako stavba citlivě zasazená do zvlněného terénu v lokalitě, která slouží jako relaxační centrum města Litomyšl. Hodnoceno bylo též využití obnovitelných zdrojů energie - tepelného čerpadla a rekuperační jednotky včetně minimalizace tepelných ztrát použitím zasklení haly bazénu systémem Heat mirror.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů