Neděle, 21. července 2024

Energetika Malty

Malta je jedním z nejmenších států  Evropě. zaujímá však strategickou polohu na půli cesty mezi západem a východem Středomoří a je na půli cesty ze Sicílie do Afriky. Počet obyvatel Malty nepřevyšuje počet obyvatel Brna. Malta je tvořena třemi většími ostrovy.

Energetika Malty

Malta nemá žádné domácí energetické zdroje a zcela závisí na dodávkách ropy. Od roku 1995, kdy byla ukončena výroba elektřiny spalováním uhlí, je ropa jediným relevantním zdrojem energie využívaným při výrobě elektřiny.

Ve spotřebě energie hraje prim dopravní sektor. Spotřeba energie v uplynulých letech rychle rostla a od roku 1990 se zvýšila o více než 50%. Dovoz ropy ve stejném období vzrostl o 49%. Na druhou stranu spotřeba energie a emise CO2 na obyvatele zůstávají pod průměrem EU.

Vysoká cena energie na Maltě stimuluje debatu o využívání alternativních zdrojů energie a státní elektrárenská společnost Enemalta již spustila několik pilotních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), zejména solární a větrné energie, které jsou z hlediska polohy a ostrovního charakteru země pro Maltu perspektivní. Instalovaná zařízení v oblastech Sliema, Bugibba (obě solární) a Vendome (větrná) dodávají zatím maximálně 60 kWh denně. Jejich význam je tedy zanedbatelný.

Energetický mix Malty

V miliónech tun ekvivalentu ropy (MTOE) Primární nabídka energie Domácí produkce Čisté dovozy Finální energetická spotřeba Výroba elektřiny (TWh)
Pevná paliva
Ropa (a ropné deriváty) 0,9 0,9 0,3 2,3
Zemní plyn
Jaderná energie
Elektřina 0,2
OZE
Ostatní
Celkem 0,9 0,0 0,9 0,5 2,3

Zdroj: EUROSTAT

Podíl jednotlivých sektorů na spotřebě energie

(MTOE) (%)
Doprava 0,29 60%
Domácnosti 0,08 17%
Firmy atd. 0,06 13%
Průmysl 0,05 10%

Zdroj: EUROSTAT

Elektřina

Hlavním hráčem v oblasti energetiky, a to napříč energetickými sektory, je státní společnost Enemalta. Společnost, založená na základě zákona z roku 1977, ztratila v roce 2001 zákonný monopol, což se mimo jiné promítlo pozitivně do její zvýšené investiční aktivity a přehodnocení její celkové strategie. V současnosti společnost opouští sektor distribuce hotových ropných produktů.

Enemalta především zůstává zodpovědná za výrobu elektřiny a provozuje dvě elektrárny: Marsa a Delimara s celkovou kapacitou 571 MW. Enemalta ročně vyrobí 2,2 MWh ročně, k čemuž spotřebuje 600 tis. tun ropy.

S cílem uspokojit budoucí poptávku po energii Enemalta zadala výstavbu nové elektrárny o výkonu 146 MW založené na dieselových agregátech. Elektrárna by měla být uvedena do provozu v roce 2011 a buduje se na místě elektrárny Delimara. Elektrárna Marsa bude uzavřena v roce 2015.

Vedle toho se Enemalta zabývá také distribucí elektrické energie. Elektřinu dodává i na ostrov Gozo, k čemuž slouží podmořský kabel z hlavního ostrova.

Maltská vláda hodlá zadat zakázku na výstavbu 200 MW elektrického kabelu, který bude spojovat Maltu se Sicílií. Tento plán se těší podpoře Itálie, přičemž propojení s evropskou přenosovou soustavou by mělo být podle představ maltské vlády funkční do konce roku 2013.

Ropa

Ropa a ropné deriváty, hlavní zdroje energie na Maltě, se dovážejí prostřednictvím tankerů. Společnost Oiltanking Malta spravuje terminál a napojené skladovací kapacity o velikosti 550 000 m3 (z toho 60% je určeno pro ropu).

Petrolejářská divize společnosti Enemalta odpovídá za plánování, import, skladování a distribuci všech ropných produktů a LPG na Maltě. Enemalta se stará o organizaci nákupu a najímání tankerů k jejich dopravě. Enemalta dováží ze 66% ropu, 13% naftu, 10% letecká paliva. Společnost však postupně opouští sektor distribuce ropných produktů na Maltě.

Dále petrolejářská divize společnosti Enemalta spravuje sklady (především v oblasti Has Saptan v podzemních skladech). Další skladiště se nacházejí v oblastech: Birzebuggia, Wield Dalam, Ras Hanzir a v areálu mezinárodního letiště Malta. Plánuje se nahrazení skladiště v Birzebuggia. Enemalta disponuje kapacitou 150 tis. tun, která je využívána zejména ke skladování ropy a leteckého paliva.

Plyn

Plynová divize společnosti Enemalta se zabývá především skladováním a distribucí zemního plynu prostřednictvím ocelových lahví na účet společnosti Liquigas Malta Ltd. což je od února 2009 nový operátor s koncesí na distribuci plynu. Zkapalněný plyn je prostřednictvím plynovodu přepravován do skladiště v oblasti Qajjenza, kde je následně plněn do ocelových lahví o kapacitě 10, 12, 15, 25 kg a distribuován zejména do domácností, ale i firmám.

Qajjenza, která se nachází na jihovýchodě ostrova při pobřeží, zpracovává pouze importovaný LPG. Roční dovoz dosahuje 17 tis. tun propanbutanové směsi a 200 tun čistého propanu. Plyn je dovážen tankery a vykládán prostřednictvím podmořského plynovodu do zásobníků na pobřeží. Celková kapacita skladiště činí 2800 tun, což představuje dvouměsíční spotřebu Malty.

Energetická bezpečnost

Diskuse o využití OZE se soustřeďují především na solární a větrnou energii. Malta má v tomto směru velký potenciál. Instalace těchto zdrojů do elektrické sítě však zvýší potřebu propojení Malty s evropskou energetickou soustavou. Elektřina dodávaná na Maltu z Evropy prostřednictvím plánovaného podmořského kabelu ze Sicílie umožní Maltě ustát výpadky dodávek elektřiny z OZE. Přičemž přebytky bude moci Malta naopak vracet do evropské sítě.

Jako dlouhodobý plán Malta zvažuje využívání zemního plynu při výrobě elektřiny. Malta posuzuje možnosti využívání CNG (stlačeného zemního plynu), přičemž další dvě možné alternativy představuje: výstavba terminálu LNG nebo výstavba plynovodu ze Sicílie. V současnosti se zpracovávají studie proveditelnosti těchto projektů.

V poslední době se spekuluje o ložiscích uhlovodíků v jejich výsostných vodách a výhradní ekonomické zóně.

ZDROJ?Businessinfo.cz, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů