Neděle, 21. července 2024

Jak lze dosáhnout většího pokroku s méně prostředky? Komise sdruží odborníky pro účely poskytování poradenství v oblasti růstu účinně využívajícího zdroje

Jak lze dosáhnout většího pokroku s méně prostředky? Komise sdruží odborníky pro účely poskytování poradenství v oblasti růstu účinně využívajícího zdroje

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik představil platformu, jejímž cílem je zajistit vedení a poradenství na vysoké úrovni ohledně politických opatření, jejichž účelem je přeměnit evropskou ekonomiku a nasměrovat ji směrem k udržitelnějšímu rozvoji. Účinné využití zdrojů je základem iniciativy Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a pro Evropskou komisi je tudíž nejvyšší prioritou. Hlavním úkolem platformy bude určit, jak dosáhnout stanovených milníků a uskutečnit vizi, kterou Komise nastínila ve sdělení Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje, včetně zásadního cíle, jímž je oddělení využívání zdrojů od hospodářského růstu.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: "Potřebujeme vysoce kvalifikované odborníky s rozsáhlými zkušenostmi, kteří by nám pomohli řešit otázku, jak přeměnit naše ekonomiky a dosáhnout růstu, který by lépe využíval zdroje. Ať se nám to líbí nebo ne, budeme muset využívat zdroje účinnějším způsobem, a čím dříve toho dosáhneme, tím lépe pro evropskou konkurenceschopnost a naše životní prostředí. První jednání platformy, které se dnes koná, zvyšuje mé přesvědčení, že se s tímto problémem vypořádáme."

Platformě předsedá John Bruton, bývalý premiér Irska a velvyslanec EU v USA. K jejím 34 členům patří pět evropských komisařů, čtyři poslanci Evropského parlamentu, devět předních osobností z různých podnikatelských sektorů, čtyři ministři životního prostředí a členové mezinárodních organizací a institucí, občanské společnosti a akademické obce. Záměrem je spojit zkušenosti a znalosti členů platformy tak, aby Evropské komisi, členským státům a účastníkům trhu poskytovala užitečné rady.

Předseda platformy John Bruton uvedl: "Jsem potěšen možností pracovat v této skupině. Jsem přesvědčen, že budeme moci využívat zkušenosti a znalosti členů a radit podnikatelské sféře i tvůrcům politiky, jak co nejúčinněji využívat zdroje."

K hlavním zásadám, jimiž se činnost Evropské platformy pro účinnost zdrojů (EREP) řídí, patří zohlednění souvislostí mezi danými problematikami, stanovení přidané hodnoty a posouzení dopadů a dosahování konkrétních výsledků, které lze promítnout do tvorby politik.

Platforma EREP je součástí obecnějšího úsilí Komise o sdružení zúčastněných stran a podporu dialogu o problematice a příležitostech v oblasti účinnosti zdrojů. Ti, kdo by chtěli přispět k diskusi, se vyzývají k účasti prostřednictvím online platformy, která bude dnes spuštěna a v nadcházejících měsících poskytne četné příležitosti k výměně zkušeností a konzultacím.

Další kroky

Očekává se, že pracovní skupiny předloží první řadu doporučení do 12 měsíců a druhou do konce svého mandátu v polovině roku 2014.

Souvislosti

Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 s názvem "Evropa méně náročná na zdroje" vyzvala k vytvoření plánu s cílem stanovit střednědobé a krátkodobé cíle pro účinné využívání zdrojů a stanovit prostředky k dosažení těchto cílů. Cílem výsledného Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje je přeměnit do roku 2050 evropskou ekonomiku na udržitelnou. Plán vytyčuje způsob, jak lze dosáhnout růstu účinně využívajícího zdroje, který je pro náš budoucí blahobyt a prosperitu zásadní. Plán doporučuje integrovaný přístup, který si vyžaduje strukturální změny v mnoha politických oblastech a odvětvích na úrovni EU i na úrovni členských států, se zaměřením na zdroje, jež jsou pod největším tlakem. Plán doporučuje nejrůznější nástroje, včetně právních předpisů, tržně založených nástrojů, zrevidovaného způsobu financování a propagace udržitelné výroby a spotřeby.

Další informace:

Další informace o účinnosti zdrojů viz:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů