Úterý, 23. července 2024

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve čtvrtek 19. července 2012 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

4.
Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
č.j. 448/12
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
č.j. 707/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

24.
Návrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka
č.j. 693/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

29.
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
č.j. 731/12
Předkládá: předseda vlády

Pro informaci:

3.
Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2011
č.j. 727/12
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů