Neděle, 14. července 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37j odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech..

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Citace: 249/2012 Sb. Částka: 85/2012 Sb.
Na straně (od-do): 3282 Rozeslána dne: 17. července 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 9. července 2012 Datum účinnosti od: 1. srpna 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 352/2005 Sb.

VYHLÁŠKA


ze dne 9. července 2012,


kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37j odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., vyhlášky č. 285/2010 Sb. a vyhlášky č. 158/2011 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 5 se za bod 7 c)-III vkládá bod 7 c)-IV, který zní:


"7 c)-IV
Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů".

2. V příloze č. 5 se doplňuje bod 37, který zní:


"37
Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení
Platí do 31. prosince 2013.".


Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012.

Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů