Sobota, 20. července 2024

Pozvánka na seminíř PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí, výrazným akcentem na novinky v právní úpravě přijaté v roce 2011 a 2012.

Pozvánka na seminíř PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení přátelé,

zveme Vás na seminář určený k seznámení interních auditorů i dalších zájemců se základy právní úpravy oblasti životního prostředí.

Seminář je koncipován jako doplňující odborná příprava interních auditorů pro auditování systému EMS v podniku. Je zaměřen na praktické seznámení s aktuálními právními požadavky, tak jak byly stanoveny či novelizovány v roce 2011 a 2012.

Cílem semináře je poskytnout v přiměřeném časovém rozsahu ucelený výklad základních právních povinností a upozornit na rozdíly přijaté v minulých dvou letech a zaměřit se na novinky obsažené v připravovaných předpisech a nabídnout způsoby naplnění právních povinností v podnicích.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.
lektor semináře:
Ing. Josef Marek
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, manažer a auditor IMS

PROGRAM SEMINÁŘE

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - DOŠKOLENÍ AUDITORŮ EMS

24. srpna 2012 - pátek - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - nové požadavky v oblasti ŽP
12.30 - 14.00 Přednášky, příklady, dotazy účastníků,
diskuse, závěr.

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí, výrazným akcentem na novinky v právní úpravě přijaté v roce 2011 a 2012. Je vhodný především pro udržování a rozšiřování znalostí pracovníků podniků působících ve funkcích interních auditorů nebo zajišťujících systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 1221/2009) v podniku. Kurz je vhodnou doplňující odbornou přípravou interních auditorů ve smyslu požadavků normy ISO 19 011:2012.

Především probíraná témata:

- hodnocení ekologické újmy a finanční zajištění,
- nová právní úprava ochrany ovzduší a zacházení s regulovanými látkami,
- hodnocení vlivů na životní prostředí,
- ohlašovací povinnosti, IRZ, ISPOP,
- nakládání s odpady, vedlejší produkty,
- nakládání s vodami, havárie a ohrožení vod.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 20. srpna 2012.
Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: .................. 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů