Neděle, 14. července 2024

Národní park versus lunapark

Národní park versus lunapark

Noviny se v posledních dnech hemží titulky "Šumava přestává být mezinárodně uznávaným národní parkem". Jde o to, že má být změněna mezinárodně uznávaná kategorie ochrany přírody. Šumava by měla propadnout z kategorie II do kategorie IV nebo V. Jedná se jen o novinářské téma uprostřed okurkové sezony, nebo se někdo rozhodl přiznat veřejnosti, že nazývat Šumavu národním parkem je etiketní podvod?

K pochopení šumavských zauzlení je třeba výletu do historie. V roce 1991 byly vyhlášeny dva nové NP - Podyjí a Šumava. Nedlouho po jejich vzniku navštívili oba národní parky zástupci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), kteří na základě deklarovaných cílů ochrany a aktuálního stavu přírody navrhli zařazení obou parků do kategorie II. Teď by Šumava měla propadnout do kategorií nižších.

Co to znamená?

Přichází logická otázka: Co je to vlastně Mezinárodní unie pro ochranu přírody a má vůbec její slovo nějakou váhu? Unie byla založena v roce 1948. Česko se jejím členem stalo v roce 2000, stejně jako dalších 70 zemí. Tímto se naše vláda dobrovolně přihlásila k dodržování zásad péče o chráněná území podle mezinárodní kategorizace, na což je nahlíženo jako na důležitý celosvětový standard při plánování, zřizování a péči o chráněná území.

Národní parky jsou zařazeny do kategorie II, pro kterou je cílem chránit přirozenou biodiverzitu ekosystémů a hlavním cílem péče je umožnit samovolné procesy ve větším prostorovém měřítku. Což česky znamená, že by se v nich měly omezit zásahy člověka na naprosté minimum.

Obvykle menší území kategorie IV pak chrání jednotlivé druhy rostlin a živočichů nebo stanoviště a do kategorie V jsou řazena území, kde vzájemným působením mezi člověkem a přírodou vznikla území s významnými ekologickými, kulturními a krajinnými hodnotami (je to například CHKO Třeboňsko).

Jenom jelen?

Znamená tedy návrh na převedení NP Šumava do kategorie IV sdělení, že již nechceme chránit šumavské ekosystémy, ale jen některé druhy (například jelena či smrk)? Pokud bude NP Šumava přeřazen dokonce do kategorie V, pak není jasné, proč by uvnitř jednoho území kategorie V (CHKO Šumava) mělo být další území stejných cílů ochrany, ale nazvané národní park. To není vysvětlitelné v Česku, natožpak cizincům. Prostá otázka by totiž byla: "A proč jste ten národní park tedy vyhlašovali?"

Odpověď nechť každý hledá sám, ale osobně nejsem uspokojena zdůvodněním, že "otcové zakladatelé" se před 20 lety spletli a neuvědomili si morální závazky, které z vyhlášení národního parku vyplývají. S výhledem na budoucnost Šumavy a celé země české se mi nelíbí ani odpověď, že s tou sametovou ochranářskou euforií již neumíme žít, a hledáme důvody, proč poslední fragmenty divoké přírody přeměnit na lunapark (s etiketou "národní park").


AUTOR: Zdenka Křenová
Autorka je vědecká pracovnice, dříve vedla sekci výzkumu a ochrany přírody NP Šumava.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů