Pondělí, 22. července 2024

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 29. srpna 2012 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

4.
Návrh nařízení vlády o stanovení Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
č.j. 739/12
Předkládá: ministr zdravotnictví

8.
Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
č.j. 860/12
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
Návrh provádění článku 7 odstavců 4, 7 a 8 Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), týkajícího se vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a analýzy bezpečnostních rizik
č.j. 873/12
Předkládá: ministr dopravy

K projednání bez rozpravy:

22.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011
č.j. 867/12
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

Pro informaci:

6.
Informace o smlouvě o podpoře projektového řízení a oponentuře projektu digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č. 359 o změně usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č. 146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012
č.j. 875/12
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

7.
Informace o průběhu a výsledcích 65. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 21. - 26. května 2012 v Ženevě
č.j. 868/12
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů