Pondělí, 22. července 2024

Tisková zpráva Svazu obcí Národního parku Šumava

Tisková zpráva Svazu obcí Národního parku Šumava

Šumavský národní park dostal skoro půl milionovou pokutu. Česká inspekce životního prostředí tak ohodnotila postup správy parku v letech 2010 a 2011. Je politováníhodné, že tato vysoká pokuta za chyby bývalého vedení SNPŠ přichází v době, kdy se park potýká se snižujícím se rozpočtem.

Kauzu rušení tetřeva již jednou projednával Nejvyšší správní soud a z jeho rozhodnutí z 15. 12. 2010 vyplývá, že: "populace ptáků nejsou ohroženy rušením vznikajícím pohybem lidí v jejich blízkosti". Z dostupných dat ani nevyplývá, že by počty ptáků klesaly a že by docházelo k ohrožení populací tetřevů.

Obce vítají, že došlo k zastavení kůrovcové kalamity a podporují v tomto směru nové vedení parku, které postupovalo v souladu se zákonem. Svaz obcí Národního parku Šumava vnímá uloženou pokutu jako účelovou a předpokládá, že se Správa odvolá.

Představitelé obcí chtějí zejména nastolení jednoznačných pravidel, které kromě ochrany přírody také zajistí podporu rozvoje území a turistiky, která je pro mnoho obyvatel jediným zdrojem příjmů.

"Podkladem pro nová pravidla by mohla být dohoda téměř dvouletého jednání u kulatých stolů mezi představiteli obcí, krajů, ministerstva a ekologickými organizacemi", říká Jiří Hůlka, předseda Svazu obcí NPŠ, "neboť již samotná existence NP Šumava omezuje v podstatě jakékoli podnikání".

Jiří Hůlka, předseda Svazu obcí NPŠ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů