Neděle, 14. července 2024

Pozvánka na seminář NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PODNIKY

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., a zejména pak o změnách s dopadem na provozovatele zdrojů znečištění ovzduší. Budou probrány i prováděcí předpisy k zákonu, popř. jejich zásady a stav přijímání.

Pozvánka na seminář NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PODNIKY

Vážení přátelé,

zanedlouho, již 1. září 2012 vstoupí v účinnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který přináší řadu změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.

Včasným seznámením se s těmi změnami, které nový zákon přináší, může podnik předejít zbytečnému plnění některých povinností které zaniknou, a zároveň se může včas připravit na nové povinnosti a změny, které podnik čekají a mohly by ho překvapit.

Seminář je určen všem, kdo se chtějí seznámit s aktuálními změnami v právní regulaci ochrany ovzduší a s možnými způsoby praktického uplatnění nových povinností v činnosti všech provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.

Seminář se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky povinností v ochraně ovzduší, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Prostor bude věnován i návaznostem na předchozí právní povinnosti provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce


PROGRAM SEMINÁŘE

NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PODNIKY
ZÁKON č. 201/2012 Sb. V PRAXI

20. září 2012 - čtvrtek - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky zákona a prováděcích předpisů k ochraně ovzduší
12.30 - 14.00 Přednášky - praktická aplikace nových právních požadavků v ochraně ovzduší, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Obsah semináře:
o struktura a požadavky zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší;
o prováděcí předpisy k zákonu, jejich požadavky, popř. stav jejich přípravy;
o změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování;
o povinnosti v oblasti měření emisí;
o poplatky za znečišťování ovzduší;
o průběžná a souhrnná evidence;
o prolongace a změny stávajících platných povolení k provozu zdrojů znečišťování;
o kontroly a další povinnosti vyplývající ze zákona.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ................. 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů