Neděle, 14. července 2024

Správa Národního parku Šumava má po třech letech nejistoty schválený nejdůležitější dokument pro své fungování

Správa Národního parku Šumava má po třech letech nejistoty schválený nejdůležitější dokument pro své fungování

Správa Národního parku Šumava má po třech letech nejistoty šanci, že dokončí finální podobu Plánu péče, což je nejdůležitější dokument pro jeho další fungování. Byl nejvyšší čas. Bez platného Plánu péče by Správa parku nemohla čerpat peníze z řady dotačních titulů a nemohla by normálně fungovat.

Tahle zpráva bude znamenat velkou úlevu pro celou Šumavu. Rada Národního parku Šumava schválila rozborovou část Plánu péče o Národní park Šumava a také způsob budoucí péče o jeho lesy. Poradní a iniciační orgán Správy Národní parku Šumava, schválil první polovinu nejdůležitějšího dokumentu týkající se ochrany přírody na území celého parku. Unikátní šumavská příroda na to čekala dlouhé tři roky od doby ředitelování Františka Krejčího, kterému se to nepodařilo. Tyto resty museli napravit následovníci Stráský a Mánek. Na vytvoření finální podoby se podíleli odborníci z Národního parku Šumava i z jiných institucí, zabývajících se ochranou přírody.

"Plán Péče zjednodušeně znamená, že budeme mít přesný návod jak pečovat o území, kde bude mít jasně definované cíle, úkoly a bude je mít odsouhlasené podle zákona. Nám se nyní podařilo dohodnout s Radou národního parku první polovinu dokumentu, což bylo dojednanou podmínkou pro dokončení té druhé poloviny" říká Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Ačkoli dříve při prosazování tohoto dokumentu významně pomáhala osobně i někdejší ministryně životního prostředí Rút Bízková, exřediteli Františkovi Krejčímu se to nepodařilo. Jeho tým se nedokázal domluvit na přijatelné podobě dokumentu s Radou Národního parku Šumava, která jej podle zákona musí posvětit. Tehdy se nepopisoval objektivně stav přírody a dokument nastavoval nepřijatelné cíle," říká Miloš Picek, předseda Rady Národního parku Šumava.

"Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany," tak zní citace ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

"V dříve připravovaném dokumentu byl stav přírody popisován neobjektivně. To jsme nyní v pracovní skupině odstranili a připravili materiál, který Rada Národního parku prakticky jednomyslně odsouhlasila," říká profesor Stanislav Vacek z fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, který je členem Rady Národního parku Šumava.

"Ve finále bude Plán péče obsahovat zejména stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů pro ochranu ekosystémů, ale i rostlin a živočichů, péči o les, vzhled krajiny, ekologické limity osídlení, dopravy, turistiky a hospodaření na území parku. Mimoto obsahuje též úkoly na úseku strážní a informační služby a zásadní vnitřní úkoly pro činnost správy národního parku jako orgánu ochrany přírody," vysvětluje Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava, který přípravu materiálu koordinoval.


Dosavadní Plán péče byl připraven pro období 2000-2010. Na přípravě nového, který měl platit pro období 2011-2020 začal pracovat již v roce 2008 tehdejší ředitel František Krejčí. Ale jemu se ani za 3 roky příprav a jednání nepodařilo tento dokument projednat a připravit Plán péče, který by Rada Národního parku akceptovala.

Jan Stráský nastoupil do funkce, kdy Šumava tento důležitý dokument neměla. Bez takového dokumentu Správa parku nemůže čerpat dotační tituly na péči o lesy i bezlesí. Bez takového dokumentu Správa parku nemůže existovat. Stráský po nástupu do funkce požádal ministerstvo životního prostředí o prodloužení platnosti starého plánu péče až do konce roku 2013 a to se povedlo. Nově sestavená pracovní skupina, začala již na jaře připravovat nový dokument. Po půlročním úsilí se podařilo odsouhlasit rozborovou část. To byla podmínka pro přípravu návrhové části, tedy plánu a harmonogramu jak pečovat o národní park v příštích letech.

"Kdyby park neměl svůj Plán péče, nikdo by nevěděl, podle čeho se řídí jeho ochrana. Nikdo by nevěděl, kam směřuje, ale Správa parku by také nemohla získat žádné dotace na péči o les ani na údržbu bezlesí. To by byl konec. Bez tohoto dokumentu Správa parku nemůže existovat," vysvětluje Tomáš Fait, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava.

"I když jsme vycházeli z materiálu, na kterém se pracovalo od roku 2009, doznal tento materiál značných změn. Z mého pohledu právě tím, že jsme při hodnocení uplynulého období sundali růžové brýle a věci jsme pojmenovali a vyhodnotili takové, jaké skutečně jsou. To znamená, nezakrývali jsme dopad kůrovcové kalamity posledních let, tak jak tomu bylo v předchozím návrhu," říká ředitel Jiří Mánek.

"Nyní už intenzivně pracujeme nad návrhovou částí Plánu péče pro příští období existence Národního parku Šumava. Uvažujeme o tom, že to bude období 12 nebo 15 leté, které rozdělíme na 3 etapy. To proto, abychom po třetinách mohli zhodnotit, zda se ubíráme správným směrem," popisuje Mánek

S Radou Národního parku Šumava se podle zákona o ochraně přírody také musí projednávat způsob péče o lesy. "To co je pro nás nejdůležitější, je že nám rada na svém posledním zasedání schválila způsob péče o lesy," říká náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava Jan Kozel, který péči o lesy na radě prezentoval.
"Další kroky budou takové, že během příštích třech měsíců musíme zvládnout desítky jednání a stovky hodin strávíme nad přípravou návrhové části Plánu péče. Musíme připravit takový dokument, který opět musíme projednat s Radou Národního parku Šumava, jejíž zasedání je naplánováno na první polovinu prosince. Začátkem příštího roku musíme odsouhlasený materiál předat ministerstvu, které zahájí veřejné připomínkové řízení, které může trvat až rok. Vše musí být schváleno tak, aby Plán péče vstoupil v platnost od prvního ledna 2014," uzavírá ředitel Mánek.

Ve Vimperku dne 9. 9. 2012

Pavel Pechoušek
tiskový mluvčí
Správa NP a CHKO Šumava

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů