Neděle, 14. července 2024

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 12. září 2012 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

8.
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
č.j. 888/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.
Surovinová politika České republiky
č.j. 889/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10.
Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
č.j. 860/12 - bod 8 schůze vlády 29.8.2012
Předkládá: ministr životního prostředí

11.
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020
č.j. 920/12
Předkládá: ministr zemědělství

12.
Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republice
č.j. 923/12
Předkládá: ministr zemědělství

K projednání bez rozpravy:

17.
Návrh na obeslání 56. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. - 21. 9. 2012 ve Vídni
č.j. 908/12
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

18.
Návrh na obeslání 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami
č.j. 899/12
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20.
Zpráva o průběhu a výsledcích 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. - 6. července 2012)
č.j. 903/12
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

1.
Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 - 2010)
č.j. 901/12
Předkládá: ministr životního prostředí

5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Domapování bonitovaných půdně ekologických jednotek pro potřeby Registru evidence půdy - LPIS" v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 898/12
Předkládá: ministr zemědělství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů