Čtvrtek, 25. července 2024

Pro a proti vnitřnímu zateplování

Zateplování budov jsou většinou realizována vnější obestavbou. Členité fasády, povětrnostní podmínky a ekonomická hlediska jsou však stále častějším důvodem, proč si řada investorů hledá cestu k izolacím vnitřním. Ty mají svá pro a proti.

Pro a proti vnitřnímu zateplování

Energetické požadavky na soukromé i veřejné budovy se neustále zpřísňují. Mohou za to nejen rostoucí ceny energií, ale také snaha o ochranu životního prostředí a úsporu zdrojů.Nikomu z nás se nechce platit vysoké sumy za teplo, které z našich příbytků zbytečně uniká, a proto se zateplování stalo hitem dnešní doby. Bydlíme-li v novodobější budově, pak nejsnadnější cestou k efektivnímu zateplení bývá vnější izolace pláště domu. V případě nevzhledných paneláků se vnější izolace může stát dokonce prostředkem zkrášlovací kůry.

Procházka historickými centry měst však nutně vyvolává otázku, jakým způsobem lze tyto nároky splnit v budovách, které mají historický charakter a hodnotné fasády?

Ani majitelé a obyvatelé historických domů či bytů nechtějí zbytečně plýtvat prostředky na vytápění, ale jejich situace je o poznání složitější. Snad nikdo z nás přece netouží po tom, aby se skvosty naší architektury zahalily do unifikovaných hávů tepelně izolačních fasád. Jaké řešení se zde nabízí?

Rizika kondenzace vodních par

Výhodnou variantu představuje zateplení zevnitř. Jedná se zpravidla o levnější, technicky snadněji realizovatelnou možnost zateplení. Nemalé prostředky se dají ušetřit především díky absenci lešení při zateplování. Realizace není závislá na vnějších klimatických podmínkách a její aplikaci lze omezit na vybrané části budovy. Pro historické objekty s členitou fasádou navíc představuje často jediné možné řešení, která však přináší také nemalá úskalí a rizika.

Proklamované úspory nákladů se při nevhodné instalaci vnitřního zateplení mohou později přetočit v několikanásobně vyšší investice potřebné na odstraňování vad doprovázených plísněmi, poruchami stavebních konstrukcí atd.

K vnitřnímu zateplení měli stavitelé donedávna oprávněné výhrady založené především na špatných zkušenostech s polystyrenem. Ten nemá pro interní využití vhodné parametry. Velká část polystyrénových realizací dopadla tak, že v konstrukcích vznikaly poruchy, které způsobily tvorbu plísní.

Jakmile se totiž mezi zdroj tepla vytápění interiéru a vnější konstrukci vloží tepelná izolace, začne se během chladných měsíců ve zdivu utvářet kondenzát. Celá obvodová konstrukce budovy tak v zimě značně vychládá. Rosný bod se posouvá směrem dovnitř stavby. Na zdivu se hromadí velké množství kondenzátu z vodní páry. Následně hrozí vymrzání zkondenzované vody na led a postupné narušování zdiva, včetně exteriérových omítek.

Parozábrana

Zateplení na vnitřním líci budovy s sebou tedy nese celou řadu omezení a podmínek užití. Před aplikací většiny systémů vnitřního zateplení bylo donedávna nutné vytvořit bariéru, která bránila kondenzaci vodních par - tzv. parozábranu. Jejím úkolem je zamezit nežádoucímu průniku vodních par do zdiva budovy.

Parozábrana bývá často velmi problematickým detailem vnitřního zateplení. Folie položená pod vnitřním obkladem bývá kotvením obkladu perforována. Perforace sice bývá miniaturní, avšak v součtu je problematickým detailem, neboť vzniklý kondenzát je uzavřen mezi parozábranou a zdivem. K perforaci navíc dochází také při dodatečných úpravách, tedy prostupech, montáži elektroinstalace, počítačových sítí nebo věšení předmětů na stěnu.

Difúzně otevřený systém

Moderní izolační systémy však dovedou s působením vlhkosti pracovat. Výše popisovanému stavu lze předcházet použitím difúzně otevřených izolantů. S jejich pomocí lze realizovat vnitřní zateplení bez parozábrany.

Systém je otevřený jak pro vodní páru, tak pro kapalnou vodu. Je tedy prodyšný i nasákavý. Vzduch s vodní párou může vnikat do souvrství. Vznikající kondenzát je však kapilárně aktivní hmotou roznesen v ploše, čímž se koncentrace kapalné vody v jednom bodě sníží.

Nasákavé souvrství vynese vlhkost také k vnitřnímu líci a při poklesu vlhkosti v místnosti se voda z vnitřního kontaktního zateplovacího systému odpařuje. Odpar na povrchu je díky výměně vzduchu při povrchu velmi rychlý, mnohem rychlejší než difúze vzduchu uvnitř systému.

I při instalaci difúzně otevřeného systému je však třeba řešit řadu úskalí přestavovaných tepelnými mosty, dřevěnými konstrukcemi, špatnými izolacemi proti vlhkosti apod. Před samotnou instalací se tedy doporučuje provést výpočty teplotní a vlhkostní bilance, které ověří předpoklady spojené s prací systému s kondenzátem. Výpočty prověří zejména chování kritických partií: ostění, rohy, parapety, záhlaví trámových sloupů, spojení příček a obvodových zdí.

Aby se předešlo nežádoucímu promrzání konstrukce pod vnitřním izolantem, provádějí se simulace vedoucí ke zjištění potenciálního poklesu teploty.

Vnitřní zateplení - - jedna z možností

Spotřeba energií a zejména jejich rostoucí ceny budou v následujících desetiletích představovat zřejmě jedno z hlavních a klíčových témat. Nejlepší energie je ta uspořená.

Zároveň však platí, že chceme žít v prostředí, které kromě funkčních hledisek poskytuje i estetické uspokojení. Vnitřní zateplení zejména historických budov nebo veřejných institucí nabízí cestu, kterou se lze vydat.

ZDROJ: Energetika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů