Sobota, 20. července 2024

Kombinovaná výroba šetří energii i životní prostředí

Kombinovaná výroba šetří energii i životní prostředí

Výroba elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stoupla za prvních osm měsíců letošního roku meziročně o 4,3 % na více než 5 TWh. Tímto k životnímu prostředí šetrným způsobem se v Česku získává již téměř desetina elektřiny a více než dvě třetiny tepla pro vytápění domácností i dalších objektů!

Při výrobě elektřiny se bez užitku maří téměř třetina veškeré energie získané v ČR. Lidé většinou netuší, že v klasické elektrárně se ze tří vagonů uhlí přemění na elektřinu jen jeden a vznikající teplo je vypuštěno bez užitku chladicí věží do ovzduší. "Je to, jako byste pokaždé snědli jen třetinu jablka a zbytek hodili do koše," řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

Řešením je kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace, která ušetří přibližně třetinu paliva a stejnou měrou snižuje i ekologickou zátěž. Pokud místo chladicí věže připojíme za turbínu výměníkovou stanici a ohřejeme v ní vodu pro vytápění měst a obcí, pak hospodárně využijeme až 90 % energie paliva. "Z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pochází v České republice přibližně 9 % vyrobené elektřiny. Každý rok se tím ušetří ekvivalent energie obsažené ve 4 milionech tun hnědého uhlí," řekl Martin Hájek a dodal: "To je 80 000 vagonů. Pokud bychom je zapřáhli za sebe, zabraly by trať z Ostravy do Chebu a zpátky."

Využití jedné pětiny dnes zmařeného tepla z výroby elektřiny by přineslo úsporu primární energie srovnatelnou se snížením spotřeby tepla pro vytápění v bytových domech a terciální sféře na polovinu. Rozvoj kombinované výroby je možný jednak připojováním zákazníků k soustavám zásobování teplem s kogeneračním zdrojem tepla, jednak instalací kogeneračních jednotek do kotelen, které zatím vyráběly jen teplo. Konkrétní příklady jsou uvedeny v příloze tiskové zprávy. "Rozvoj kombinované výroby je významné protikrizové opatření, které může dát práci tisícům lidí. Pokládka nového potrubí zaměstnává české firmy, kogenerační jednotky se vyrábí v České republice," dodal Martin Hájek.
Říjen je již tradičně vyhlášen měsícem kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy se konají tematicky zaměřené konference a další doprovodné akce. "Nevýhodou kogenerace je, že na rozdíl od zateplení domu není změna hned na první pohled vidět na fasádě. Je proto třeba využít každou příležitost a dát lidem možnost, aby se o tomto šetrném získávání energie něco dozvěděli," řekl Martin Hájek.

Významnými kogeneračními výrobci elektřiny a tepla jsou teplárny ve většině krajských a v řadě okresních měst, dále závodní elektrárny průmyslových podniků i některé velké uhelné elektrárny, které dodávají teplo do rozsáhlých sítí blízkých měst. Kombinovaná výroba však již dnes není jen doménou velkých zařízení, lze ji úspěšně provádět i v plynových motorech nebo mikroturbínách. Šetří se tak životní prostředí, ale také peněženky lidí.

Podrobné informace o kombinované výrobě elektřiny a tepla včetně níže uvedených obrázků a příkladů naleznete na internetové stránce www.kombinovana-vyroba.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů