Sobota, 20. července 2024

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 24. října 2012 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

3.
Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013
č.j. 927/12 - bod 4 schůze vlády 17.10.2010
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh na obeslání 24. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Švýcarsko, 12. - 16. listopadu 2012)
č.j. 1064/12
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Různé

2.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na veřejnou zakázku "Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách"
č.j. 1058/12
Předkládá: ministr dopravy

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů