Neděle, 14. července 2024

LEGISLATIVA EU: Návrh nařízení o fluorovaných skleníkových plynech

LEGISLATIVA EU: Návrh nařízení o fluorovaných skleníkových plynech
Návrh nařízení(en) Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech

Návrh si klade za cíl nahradit nařízení 842/2006/ES o některých fluorovaných skleníkových plynech za účelem aktualizace ustanovení vzhledem k novým výsledkům výzkumu v dané oblasti a za účelem podpory udržitelného rozvoje a větší cenové výhodnosti omezování využívání fluorovaných skleníkových plynů. Většina ustanovení z původního nařízení bude ponechána, budou však posíleny nástroje jejich vynucování a sankcionování jejich porušení. Hlavním novým prvkem je zavedení kvantitativních limitů na uvádění fluorovaných skleníkových plynů na trh. Maximální povolené množství k uvedení na trh bude postupně snižováno, aby do roku 2030 dosáhlo pouhých 21 % objemu, prodaného v období 2008-2011. Konečným cílem je motivovat výrobce, aby přešli k alternativním technologiím nevyužívajícím zmíněné plyny, kdykoliv to bude možné.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu v oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů