Neděle, 14. července 2024

Některé přírodní izolační materiály

Některé přírodní izolační materiály

Len

-len je domácí surovina, lze se vyhnout umělým hnojivům.
-při výrobě izolačních materiálů se krátká lněná vlákna smíchávají s textilními polyesterovými vlákny.
-pro větší odolnost ohni se přidávají sloučeniny amoniaku nebo boraxu či vodního skla.
-len se používá jako plsť nebo deska, lze jím též vysypávat dutiny.
-izolační vlastnosti jsou dobré, vlákna jsou pevná v tahu, snadno se však lámou. Při instalaci lněné izolace je nebezpečí přeříznutí či přetržení vláken lnu.
-kompostovat lze jen len ošetřený amonnými solemi, len ošetřený boraxem kompostovat nelze. Vkládaná polyesterová vlákna netlejí.
-obchodní značky: např. Heraflax, Isoflachs.

Bavlna

-dováží se hlavně ze střední Asie a Afriky, při pěstování se používají pesticidy. Na tuzemském trhu je tento materiál těžko dostupný.
-pro nehořlavost se napouští boraxem.
-možnosti bavlny: rohože, pletence, plstěné proužky a těsnící vaty.
-izolační vlastnosti lze označit jako dobré, bavlna je schopna vstřebávat vlhkost, navíc je nestravitelná pro většinu hmyzu.
- k samovznícení dochází při teplotách 400 °C, bavlna je samozhášivá.
-lze použít opakovaně.
-podle dostupných informací není třeba se bát vlivů na zdraví.
-pěstování bavlny by ve vhodných oblastech mohla být pěstěna formou alternativního zemědělství, současné podmínky pěstování (hnojiva, pesticidy) nejsou vyhovující.
-obchodní značka: např. Icocotton.

Korek

-přírodní obnovitelný zdroj, v případě potřeby lze kompostovat, výrobní proces nezatěžuje životní prostředí. Korek lze považovat za ekologicky šetrný způsob izolace, cena je však poměrně vysoká.
-lze využít pro vnitřní izolace.
-tepelně izolační vlastnosti jsou poměrně dobré, polystyrenu nebo minerální vatě se nevyrovnají. Korek má schopnost akumulace tepla, je schopen zachytit desetkrát větší množství tepla než izolace z minerálních vláken. Mírné vlhkosti snadno odolává, je tvarově stálý a zůstává elastický.
-hořlavost korku lze omezit přísadou vodního skla.
-u nekvalitně upraveného korku byly zaznamenány karcinogenní látky, tyto však nebyly nalezeny u značkových výrobků.
-obchodní značky: Amorin-Isocor, Schicht a další.

Ovčí vlna

-ovčí vlna je z hlediska ochrany prostředí velmi vhodná, pokud jsou ovce chovány v podhorských a horských oblastech,
přispívá se tím k udržení tradičního rázu krajiny a udržení biodiverzity. Vyznačuje se vyšší cenou.
-je lepší dávat přednost tuzemské vlně, viz předchozí.
-ovčí vlna je dostupná jako izolační plsť, vata k ucpávání dutin, rohoží, desek k izolaci fasád, potrubí a k izolaci proti kročejovému hluku. Jako pružnou izolaci lze zabudovat i mezi střešní krokve.
-Izolační vlastnosti řadí vlnu mezi nejlepší izolační materiály, zpracování je přijemné, výrobek je bez zápachu. Vlna vyrovnává kolísání vlhkosti v interiérech, umožňuje pohyb páry.
-je třeba vlnu chránit před hmyzem, má vysoký bod vznícení a je samozhášivá, pro snížení hořlavosti lze impregnovat boraxem nebo fosforečnanem sodným.
-chemicky neošetřenou vlnu lze snadno zkompostovat, opakované použití vlny je možné.
-ovčí vlna nemá zatím příliš velký odbyt, je zde však vidět možná alternativa pro zemědělce. Na izolaci jednoho rodinného domu by bylo potřeba ostříhat cca 1 000 ovcí.
-obchodní značky: např. Inwool, Doscha/Wolle, Isowool, Daemwool.

Sláma

-přírodní obnovitelný zdroj, používá se bez jakýchkoli úprav, zřejmě nejlevnější izolace, pro horší izolační vlastnosti je nutno počítat s větším prostorem pro izolaci.
-sláma byla původně používána jako střešní krytina a jako příměs do zdiva. Volná sláma se též používala k zaizolování půd venkovských stavení. Dnes se vyrábějí slaměné panely kryté papírem.
-sláma propouští vodní páry, velkým problémem je vysoká hořlavost, kterou lze jen obtížně snížit. Není-li ve slámě zrn, není problém s hlodavci, při zavlhnutí hrozí výskyt plísní a hub, které mohou způsobit zdravotní problémy.
-sláma se nechá snadno kompostovat.
-obchodní značky: Stramit.

Papírové vločky - celulóza

-pro výrobu se používá starý novinový papír, bohužel často dováženým ze zahraničí.
-nevhodné do míst s vyšší vlhkostí.
-nelze kompostovat kvůli boraxu, v tiskařských barvách jsou malá množství PCB, olova a kadmia.
-přidává se borax jako ochrana proti hmyzu, myším a hoření.
-lze snadno instalovat svépomocí nafukováním do trámoví a stěn, na svislé stěny a stropy lze nafoukat namokro (přidává se čistá voda). Při nafukování na sucho se nelze vyhnout prašnosti.
-celulóza umožňuje difúzi páry, snadno vyrovnává vlhkost, dobře pohlcuje zvuk.
-výrobci se vyjádřili, že jimi vyrobené izolace budou znovu odebírat, nevhodné skládkovat, do spodních vod se uvolňuje borax.
-únik škodlivin spadá pod hranici prokazatelnosti, spotřeba na výroby je velmi nízká.
-obchodní značky: např. Climatizer Plus, Isofloc, Intelan, Isodan.

Konopí

-konopí je velmi odolné vůči škůdcům a zlepšuje kvalitu půdy, při výrobě není potřeba používat chemických prostředků.
-pod tlakem lze dosáhnout trvale stabilní masy, pohlcuje kročejový hluk a vibrace.
-obchodní značka: např. Meha.

Rákos

-použití ve stavebnictví bylo tradiční (střešní krytina, nosiče omítky, izolační desky), dnes je vytlačeno jinými materiály.
-používá se pouze jednoleté rákosí, zpracovává se do desek, rolí nebo rohoží.
-rákos má průměrné izolační vlastnosti, ve srovnání s jinými přírodními materiály je tvrdší a netleje.
-přirozeně obsahuje kyselinu křemičitou, která zabraňuje vznícení.
-rákos lze kompostovat.
-obchodní značka: v ČR se komerčně nevyužívá.

Pokrytí fasád zelení

Pokrytí fasád zelení snižuje rychlost proudění vzduchu u vnějších stěn a tím brání odlivu tepla. Stále zelené popínavé rostliny mohou takto přispět k tepelné izolaci (účinky jsou srovnatelné s 1 - 2 cm izolační vrstvy). Zastínění naopak snižuje rozpálení stěn.

ZDROJ: ekolist.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů