Neděle, 21. července 2024

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 19. prosince 2012 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1264/12
Předkládá: ministr zdravotnictví

9.
Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
č.j. 1060/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

23.
Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán
č.j. 1277/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Pro informaci:

2.
Informace o plnění víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev
č.j. 1273/12
Předkládá: ministr zemědělství

8.
Informace o stavu notifikace veřejné podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
č.j. 1309/12
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Zdroj:Vláda
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů