Vláda schválila politiku životního prostředí do roku 2020

11. ledna 2013
Vláda schválila politiku životního prostředí do roku 2020

Vláda dnes schválila státní politiku životního prostředí pro roky 2012 až 2020, plyne z informací ČTK. Prioritami materiálu, jehož projednávání bylo několikrát odloženo, jsou nižší úroveň znečištění ovzduší, pokles množství rizikových látek z dopravy či zlepšování stavu vod.

Dokument, jehož původní verzi resort životního prostředí vládě předložil už loni v září, směřuje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí. Úřad jím chce také přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu.

Množství rizikových látek v ovzduší, z nichž za nejškodlivější pro lidi považuje ministerstvo suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren, chce resort snižovat i pokračováním některých stávajících dotačních programů. Jeden z nich, při němž se vyměňují staré kotle v domácnostech za přístroje s lepšími emisními limity, byl například spuštěn ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. V rámci 36. výzvy operačního programu Životní prostředí, která je primárně určena velkým průmyslovým podnikům a jejich projektům na zlepšování kvality ovzduší, má pak být do roku 2015 v tomto kraji proinvestováno 5,7 miliardy korun.

Vedle snižování množství nebezpečných látek z ovzduší a dopravy patří mezi další prioritní oblasti úřadu pro období příštích sedmi let zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů a podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů