Rakouská energetika

7. červenece 2013
Rakouská energetika

V roce 2011 činil výkon všech instalovaných elektráren v Rakousku 22 628 MW (v roce 2010 činil výkon 21 397 MW), z toho 13 200 MW připadalo na vodní elektrárny (58,3 %), 8 249 MW na tepelné elektrárny (36,5 %) a zbylých 1 179 MW (5,2 %) na zařízení využívajících k výrobě obnovitelné zdroje energie (kromě vody). Celkově množství vyrobené hrubé elektrické energie činilo 65 688 GWh.

60 % elektrické energie je v Rakousku dlouhodobě vyráběno ve vodních elektrárnách, které jsou dvojího typu - průtokové a akumulační. Nejvíce průtokových vodních elektráren (z celkem 672) se nachází na Dunaji a jejích rakouských přítokových vodách. Tzv. akumulační vodní elektrárny (celkem 111) se nachází především ve vysokohorských oblastech na západě a jihu země. Zhruba 39 % veškeré vyrobené energie pochází z průtokových vodních elektráren a 19 % z akumulačních.

Tepelné elektrárny se na celkové výrobě elektrické energie podílí 38 %. Přes 80 % veškeré elektrické energie vyrobené v teplených elektrárnách pochází z tzv. KWK elektráren (Kraft-Wärme-Kopplung), které vyrábí současně elektrickou energii a teplo k vytápění. Tepelné elektrárny se nachází zejména v průmyslových oblastech v okolí Vídně, Salcburku, Lince a Grazu. Z energetických surovin se na výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách KWK podílí z 80,0 % fosilní zdroje a z 11,9 % biogenní.

Zbylá 3 % elektrické energie se vyrábí v zařízeních využívající obnovitelné zdroje energie (kromě vody).

V Rakousku platí od roku 1999 zákaz výroby elektřiny z jádra. Tento zákaz spolu se zákazem výroby a používání jaderných zbraní byl zakotven v ústavě. Do té doby byl zákaz upraven pouze zákonem. Jediná atomová elektrárna v Rakousku, která se nacházela ve Zwentedorfu (Dolní Rakousko), byla na základě výsledků referenda uzavřena v roce 1978.

Přenosová síť je v Rakousku rozdělena do tzv. regulačních zón, což umožňuje snazší řízení různých vnitrozemských i přeshraničních toků. Rakousko je rozděleno celkem do 3 regulačních zón: Regulační zóna APG (Austrian Power Grip) zahrnující většinu území Rakouska, regulační zóna TIRAG zahrnující Tyrolsko a regulační zóna VKW zahrnující zbytek Rakouska.

Na každém elektrickém vedení, které vstupuje do dané regulační zóny, jsou instalována zařízení na měření výkonu, jejichž hodnota je pravidelně přenášena do řídící centrály v dané regulační zóně. Řídící pracovník regulační zóny tak rozhoduje o tom, kolik elektrické energie má přitékat v závislosti na sjednaném množství v dodavatelských smlouvách. Elektrárny uvnitř regulační zóny pracují s takovým výkonem, aby se vešly do celkového plánu (včetně přeshraničních dodávek) regulační zóny.

Hlavním regulačním orgánem je společnost Energie-Control GmbH (100% vlastníkem je stát), která má dozor nad prosazením liberalizace rakouského trhu energií a zemním plynem. Zde lze rovněž nalézt podrobnější informace o výrobě a spotřebě energie.

Současná domácí výroba elektrické energie nedokáže pokrýt celkovou potřebu a tak Rakousko od roku 2001 musí elektrickou energii dovážet ze zahraničí.V roce 2010 bylo dovezeno celkem 19 898 GWh elektrické energie. V roce 2011 se dovoz energie zvýšil o 25,4% a export naopak klesnul o 4%. Saldo obchodu s elektrickou energií se tak více než zdvojnásobilo. Důvodem většího dovozu energie v roce 2011 byla nižší výkonnost vodních elektráren (z důvodů suché zimy) a zpožděné zapojení plynových elektráren (kvůli vyšším nákladům na plyn).

V roce 2011 bylo dovezeno celkem 19 898 GWh elektrické energie.

ZDROJ: http://www.businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů